9. jednání Kolegia NKÚ dne 16.7.2018


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 16. července 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 4
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 17/36 - Účetní reforma v oblasti veřejných financí (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob (odvolání kontrolované osoby – Specializovaný finanční úřad, Finanční úřad pro Středočeský kraj)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/15 - Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu

tisk stránky