Kontroly zahajované v červenci 2019


Datové kabely

19/15 - Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

schválení kontrolního závěru: duben 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Staré vlakové nádraží

19/16 - Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

schválení kontrolního závěru: duben 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


Laboratoř

19/17 - Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu

schválení kontrolního závěru: květen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Traktor na poli

19/18 - Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

schválení kontrolního závěru: duben 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Žáci s učitelkou

19/19 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků

schválení kontrolního závěru: květen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.

tisk stránky