Úspory energie


Projekt Úspory energie

Úspory energie obálka

V návaznosti na zkušenost NKÚ s tvorbou mezinárodních příruček INTOSAI pro audit v oblasti životního prostředí (viz příručka Auditing Sustainable energy, Guidance for Supreme Audit Institutions z roku 2010), navrhl NKÚ na 15. setkání INTOSAI WGEA v červnu 2013 v Estonsku, že povede nový projekt s názvem „Úspory energie“. Spoluřešiteli projektu byly nejvyšší kontrolní instituce Číny, Egypta, Etiopie, Maroka, Nizozemí, Norska, Slovenska, Svazijska, Velké Británie, Spojených států amerických a Zambie.

Výsledkem projektu je studie s názvem Úspory energie, která se věcně zaměřuje na problematiku úspor energie, energetické účinnosti a na přístup kontrolních institucí k této oblasti. Studie také obsahuje poznatky, shrnutí i doporučení z již provedených auditů světových nejvyšších kontrolních institucí.

Na konci října 2016 byla publikace schválena jako oficiální dokument INTOSAI. Uvedenou studii je možné stáhnout zdarma, kopírování a distribuce této publikace se povoluje pouze pro akademické, osobní a profesionální využití, nikoli pro využití komerční.

tisk stránky