Správa spotřebních daní (společná zpráva ČR, Slovensko)


Předkládaná společná zpráva informuje o průběhu a výsledku mezinárodní spolupráce při paralelních kontrolách, které provedly Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky a Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, se zaměřením na správu spotřebních daní v letech 2012–2015.

Téma paralelních kontrol bylo vybráno na základě skutečnosti, že oba členské státy EU vycházejí ze společné evropské legislativy s cílem zjistit, jak je aplikována na národní úrovni, jak je nastaven systém správy spotřebních daní a v čem jsou systémy v SR a v ČR rozdílné.

Největší přínos uskutečněných kontrolních akcí spočíval ve výměně zkušeností, identifikaci rozdílů a zjištění dobré praxe. V neposlední řadě bylo přínosem zjištění, že mezinárodní porovnatelnost dat o výkonnosti a efektivitě správy spotřebních daní je bez realizace paralelních kontrol velice omezená.

Zpráva byla publikována v květnu 2017.

tisk stránky