Konference 5 let reformy účetnictví státu

Logo konference 5 let reformy účetnictví státu

Cíl konference

Cílem konference je shrnout a diskutovat vývoj účetnictví státu v posledních pěti letech, zejména zhodnotit dosažení cílů reformy, pojmenovat problematické oblasti, zasadit reformu do kontextu vývoje výkaznictví v EU a nastínit vývoj účetnictví státu do budoucna.

Datum a místo konání

Kdy: 27. října 2015 od 9:00 (prezence od 8:30)

Kde: Nejvyšší kontrolní úřad, budova TOKOVO, Jankovcova 2, Praha 7 - Holešovice, konferenční sál v 1. patře

tisk stránky