Konference 5 let reformy účetnictví státu

Logo konference 5 let reformy účetnictví státu

Video

Zahájení konference
(Ing. Miloslav Kala, PhDr. Tomáš Vyhnánek)5 let reformy účetnictví státu - finanční audit na NKÚ
(Ing. Jan Vedral)5 let reformy účetnictví státu - vývoj reformy z pohledu MF
(Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)5 let reformy účetnictví státu - vývoj a aktuální stav z pohledu NKÚ
(Ing. Helena Horáková)Reforma účetnictví a statistika vládního sektoru
(Ing. Václav Rybáček, Ph.D.)5 let reformy účetnictví státu - výsledky dotazníkového šetření
(Ing. Jarmila Schmidtová, Ph.D. a Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)Účetní reforma státu a její dopad do účetní praxe - srovnatelnost údajů, problematické oblasti
(Ing. Luboš Rokos)Doppisches Rechnungs- und Budgetwesen in Österreich - Akruální účetnictví a rozpočetnictví v Rakousku
(Dr. Gerhard Steger)IPSAS a/vs. EPSAS
(doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.)Konsolidace za stát a výhled do budoucnosti,
(Ing. Tomáš Sluka)

tisk stránky