Konference 5 let reformy účetnictví státu

Logo konference 5 let reformy účetnictví státu

Program

8.30 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 - 9.20

Zahájení konference

Ing. Miloslav Kala, prezident NKÚ 
PhDr. Tomáš Vyhnánek, pověřený náměstek MF
Ing. Jan Vedral, člen NKÚ

9.20 - 10.50

I. BLOK

Pět let reformy účetnictví státu - vývoj a aktuální stav z pohledu regulátora  (Ing. Michal Svoboda, Ph.D., MF)

Pět let reformy účetnictví státu - vývoj a aktuální stav z pohledu NKÚ  (Ing. Helena Horáková, NKÚ)

Využitelnost údajů účetnictví státu pro statistické účely  (Ing. Václav Rybáček, Ph.D., ČSÚ)

Prostor pro reakce účastníků

10.50 - 11.10 Přestávka
11.10 - 12.10

II. BLOK

Výsledky dotazníkového šetření  (Ing. Jarmila Schmidtová, Ph.D., NKÚ a Ing. Michal Svoboda, Ph.D., MF)

Účetní reforma státu a její dopad do účetní praxe - srovnatelnost údajů, problematické oblasti  (Ing. Luboš Rokos, NKÚ)

Prostor pro reakce účastníků

12.10 - 13.15 Přestávka na oběd
13.15 - 14.45

III. BLOK

Zkušenosti s reformou účetnictví v zahraničí  (Dr. Gerhard Steger, SAI Rakouska)
včetně prostoru pro reakce účastníků

EPSAS - harmonizace na úrovni EU (doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.)
včetně prostoru pro reakce účastníků

14.45 - 15.00 Přestávka
15.00 - 16.00

IV. BLOK

Konsolidace za stát a výhled do budoucnosti  (Ing. Tomáš Sluka, MF)

Prostor pro reakce účastníků, diskuse 

Shrnutí a ukončení konference

tisk stránky