Konference 5 let reformy účetnictví státu

Logo konference 5 let reformy účetnictví státu

Prezentace

5 let reformy účetnictví státu - finanční audit na NKÚ Ing. Jan Vedral (Nejvyšší kontrolní úřad)
5 let reformy účetnictví státu - vývoj reformy z pohledu MF Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (Ministerstvo financí)
5 let reformy účetnictví státu - vývoj a aktuální stav z pohledu NKÚ Ing. Helena Horáková (Nejvyšší kontrolní úřad)
Reforma účetnictví a statistika vládního sektoru Ing. Václav Rybáček, Ph.D. (Český statistický úřad)
5 let reformy účetnictví státu - výsledky dotazníkového šetření Ing. Jarmila Schmidtová, Ph.D. (Nejvyšší kontrolní úřad)

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (Ministerstvo financí)
Účetní reforma státu a její dopad do účetní praxe - srovnatelnost údajů, problematické oblasti Ing. Luboš Rokos (Nejvyšší kontrolní úřad)
Doppisches Rechnungs- und Budgetwesen in Österreich

Akruální účetnictví a rozpočetnictví v Rakousku
Dr. Gerhard Steger (SAI Rakouska)
IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Konsolidace za stát a výhled do budoucnosti Ing. Tomáš Sluka (Ministerstvo financí)

tisk stránky