Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 48

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
13/13Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízenímNěmeček Rudolf, MVDr. 31.3.2014pdfpřečíst
13/05Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnikNěmeček Rudolf, MVDr. 6.1.2014pdfpřečíst
12/33Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republikyNěmeček Rudolf, MVDr. 18.11.2013pdfpřečíst
12/20Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady Němeček Rudolf, MVDr. 1.7.2013pdfpřečíst
12/12Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů Němeček Rudolf, MVDr. 13.5.2013pdfpřečíst
11/18Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastíNěmeček Rudolf, MVDr. 10.9.2012pdfpřečíst
11/12Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republikyNěmeček Rudolf, MVDr. 16.4.2012pdfpřečíst
11/04Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisíNěmeček Rudolf, MVDr. 30.1.2012pdfpřečíst
10/18Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnikNěmeček Rudolf, MVDr. 15.7.2011pdfpřečíst
10/17Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republikyNěmeček Rudolf, MVDr. 15.7.2011pdfpřečíst
10/10Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republikyNěmeček Rudolf, MVDr. 24.5.2011pdfpřečíst
09/24Peněžní prostředky určené na podporu bydleníNěmeček Rudolf, MVDr. 14.9.2010pdfpřečíst
09/17Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obranyNěmeček Rudolf, MVDr. 2.6.2010pdfpřečíst
08/34Prostředky státního rozpočtu určené na podporu rodinNěmeček Rudolf, MVDr. 9.9.2008pdfpřečíst
08/32Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v BrněNěmeček Rudolf, MVDr. 9.7.2009pdfpřečíst
08/22Finanční prostředky určené na čištění odpadních vodNěmeček Rudolf, MVDr. 9.6.2009pdfpřečíst
07/18Prostředky státního rozpočtu vynaložené na „Program sociální prevence a prevence kriminality“Němeček Rudolf, MVDr. 15.4.2008pdfpřečíst
07/08Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práceNěmeček Rudolf, MVDr. 13.11.2007pdfpřečíst
06/29Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“Němeček Rudolf, MVDr. 28.6.2007pdfpřečíst
06/28Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správyNěmeček Rudolf, MVDr. 21.6.2007pdfpřečíst
06/10Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program „Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení“Němeček Rudolf, MVDr. 26.9.2006pdfpřečíst
05/37Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřadyNěmeček Rudolf, MVDr. 1.6.2006pdfpřečíst
05/34Správa spotřebních daníNěmeček Rudolf, MVDr. 21.9.2006pdfpřečíst
05/02Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky v působnosti Ministerstva informatikyNěmeček Rudolf, MVDr. 5.10.2005pdfpřečíst
04/39Plnění daňových povinností vztahujících se k nemovitostem vydaným Pozemkovým fondem České republikyNěmeček Rudolf, MVDr. 29.6.2005pdfpřečíst
04/13Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízeníNěmeček Rudolf, MVDr. 30.3.2005pdfpřečíst
03/13Prostředky státního rozpočtu na program „Výstavba a obnova budov a staveb základních a středních škol“Němeček Rudolf, MVDr. 10.5.2004pdfpřečíst
03/06Státní program podpory cestovního ruchuNěmeček Rudolf, MVDr. 16.2.2004pdfpřečíst
02/30Hospodaření Fondu národního majetku České republiky s pohledávkamiNěmeček Rudolf, MVDr. 26.5.2003pdfpřečíst
02/26Prostředky státního rozpočtu poskytované lesnímu hospodářstvíNěmeček Rudolf, MVDr. 26.5.2003pdfpřečíst
02/14Nemovitý majetek státu ve správě Pozemkového fondu České republikyNěmeček Rudolf, MVDr. 14.11.2003pdfpřečíst
01/37Prostředky státního rozpočtu určené k vrácení spotřební daně z olejů, paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při výchově a obnově lesaNěmeček Rudolf, MVDr. 12.9.2002pdfpřečíst
01/33Prostředky státního rozpočtu pro poskytování podpor Ministerstvem zemědělstvíNěmeček Rudolf, MVDr. ---
01/21Majetek státu a investiční dotace poskytované ze státního rozpočtu zdravotnickým zařízenímNěmeček Rudolf, MVDr. 12.9.2002pdfpřečíst
01/06Dotace určená na úhradu nákladů pozemkových úprav poskytnutá z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správaNěmeček Rudolf, MVDr. 31.10.2001pdf
00/28Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Český úřad zeměměřický a katastrálníNěmeček Rudolf, MVDr. 31.10.2001pdf
00/15Hospodaření státních podnikůNěmeček Rudolf, MVDr. 20.7.2001pdf
00/08Majetek státu ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovateli jsou okresní úřadyNěmeček Rudolf, MVDr. 26.1.2001pdf
99/07Hospodaření Pozemkového fondu České republiky s majetkem státuNěmeček Rudolf, MVDr. 28.7.2000pdf
98/33Hospodaření okresních úřadů se státním majetkem, ke kterému mají právo hospodařeníNěmeček Rudolf, MVDr. 8.10.1999pdf
98/30Hospodaření s majetkem státního podniku Státní léčebné lázně Třeboň včetně privatizaceNěmeček Rudolf, MVDr. 30.6.1999pdf
98/17Hospodaření se státními finančními prostředky určenými na odstranění následků povodňové katastrofy v rezortu Ministerstva zemědělstvíNěmeček Rudolf, MVDr. 30.6.1999pdf
98/13Prostředky státního rozpočtu určené na Program obnovy vesniceNěmeček Rudolf, MVDr. 31.12.1998pdf
97/01Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými lesnímu hospodářstvíNěmeček Rudolf, MVDr. 31.12.1997pdf
96/10Užití návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu poskytnuté s. p. Litoměřické mrazírny v letech 1991 – 1994Němeček Rudolf, MVDr. 31.12.1996pdf
95/19Hospodaření se státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky před privatizací a v procesu privatizaceNěmeček Rudolf, MVDr. 28.6.1996pdf
94/41Hospodaření a privatizace vybraných státních zemědělských podniků a jejich právních nástupcůNěmeček Rudolf, MVDr. 30.9.1997pdf
93/41Hospodaření a způsob privatizace s. p. Bioveta v Ivanovicích na HanéNěmeček Rudolf, MVDr. 29.12.1995pdf

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky