Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 40

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
24/23Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad za rok 2024, účetní závěrka Českého telekomunikačního úřadu za rok 2024 a údaje předkládané Českým telekomunikačním úřadem pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024Reisiegel Daniel, Ing. MPA---
24/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2024, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2024 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024Reisiegel Daniel, Ing. MPA---
23/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023, účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023Reisiegel Daniel, Ing. MPA---
23/17Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023Reisiegel Daniel, Ing. MPA---
22/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2022, účetní závěrka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za rok 2022 a údaje předkládané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022Reisiegel Daniel, Ing. MPA17.7.2023pdfpřečíst
22/17Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022Reisiegel Daniel, Ing. MPA31.7.2023pdfpřečíst
21/26Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna cenin, státní podnikReisiegel Daniel, Ing. MPA---
21/25Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020Reisiegel Daniel, Ing. MPA13.6.2022pdfpřečíst
21/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020Reisiegel Daniel, Ing. MPA19.4.2022pdfpřečíst
20/26Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020Reisiegel Daniel, Ing. MPA---
20/21Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelstvíReisiegel Daniel, Ing. MPA8.11.2021pdfpřečíst
19/34Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financíReisiegel Daniel, Ing. MPA7.7.2020pdfpřečíst
19/29Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019Reisiegel Daniel, Ing. MPA14.9.2020pdfpřečíst
19/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018Reisiegel Daniel, Ing. MPA14.4.2020pdfpřečíst
18/31Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopností vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva Reisiegel Daniel, Ing. MPAnepublik.
18/07Informační podpora agendy daňového řízeníReisiegel Daniel, Ing. MPA23.4.2019pdfpřečíst
18/05Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017Reisiegel Daniel, Ing. MPA18.3.2019pdfpřečíst
17/34Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtuReisiegel Daniel, Ing. MPA5.11.2018pdfpřečíst
17/28Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017Reisiegel Daniel, Ing. MPA9.6.2017---
17/24Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadáváníReisiegel Daniel, Ing. MPA20.8.2018pdfpřečíst
16/30Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladnyReisiegel Daniel, Ing. MPA18.9.2017pdfpřečíst
16/17Účetnictví Ministerstva zahraničních věcíReisiegel Daniel, Ing. MPA20.3.2017pdfpřečíst
16/03Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015 Reisiegel Daniel, Ing. MPA24.4.2017pdfpřečíst
15/31Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetkuReisiegel Daniel, Ing. MPA12.9.2016pdfpřečíst
15/30Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitraReisiegel Daniel, Ing. MPA18.7.2016pdfpřečíst
15/13Státní dluh a výdaje na jeho financováníReisiegel Daniel, Ing. MPA14.3.2016pdfpřečíst
14/26Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkovaReisiegel Daniel, Ing. MPA15.6.2015pdfpřečíst
14/25Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správaReisiegel Daniel, Ing. MPA31.8.2015pdfpřečíst
14/20Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových centerReisiegel Daniel, Ing. MPA4.5.2015pdfpřečíst
13/39Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013Reisiegel Daniel, Ing. MPA13.10.2014pdfpřečíst
13/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012Reisiegel Daniel, Ing. MPA19.5.2014pdfpřečíst
13/18Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.Reisiegel Daniel, Ing. MPA28.4.2014pdfpřečíst
12/28Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012 Reisiegel Daniel, Ing. MPA16.9.2013pdfpřečíst
12/14Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Reisiegel Daniel, Ing. MPA25.2.2013pdfpřečíst
12/09Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Reisiegel Daniel, Ing. MPA4.3.2013pdfpřečíst
11/36Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2010Reisiegel Daniel, Ing. MPA16.2.2012pdfpřečíst
11/23Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitraReisiegel Daniel, Ing. MPA11.6.2012pdfpřečíst
11/21Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazkůReisiegel Daniel, Ing. MPA28.5.2012pdfpřečíst
11/11Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.Reisiegel Daniel, Ing. MPA16.7.2012pdfpřečíst
10/32Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009Reisiegel Daniel, Ing. MPA13.6.2011pdfpřečíst

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky