Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 47

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
24/24Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu zvyšování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energieNeuvirt Petr, RNDr. ---
24/17Peněžní prostředky určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtových kapitol Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republikyNeuvirt Petr, RNDr. ---
24/06Peněžní prostředky Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů energieNeuvirt Petr, RNDr. ---
23/07Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzdušíNeuvirt Petr, RNDr. ---
23/03Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranuNeuvirt Petr, RNDr. 26.2.2024pdfpřečíst
22/11Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republikyNeuvirt Petr, RNDr. 15.5.2023pdfpřečíst
22/09Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinuNeuvirt Petr, RNDr. 24.4.2023pdfpřečíst
22/06Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správyNeuvirt Petr, RNDr. 22.1.2024pdfpřečíst
21/19Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a municeNeuvirt Petr, RNDr. nepublik.
21/14Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíNeuvirt Petr, RNDr. 23.5.2022pdfpřečíst
21/06Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpadyNeuvirt Petr, RNDr. 6.6.2022pdfpřečíst
20/19Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporámNeuvirt Petr, RNDr. 25.10.2021pdfpřečíst
20/06Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školámNeuvirt Petr, RNDr. 17.5.2021pdfpřečíst
20/05Podpora energetických úspor u veřejných budov Neuvirt Petr, RNDr. 12.4.2021pdfpřečíst
20/04Intervence k zajištění udržitelné jakosti vodNeuvirt Petr, RNDr. 19.7.2021pdfpřečíst
19/17Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictvíNeuvirt Petr, RNDr. 22.6.2020pdfpřečíst
19/13Obrněná technika Armády České republikyNeuvirt Petr, RNDr. 25.5.2020pdfpřečíst
19/04Podpora protipovodňových opatření Neuvirt Petr, RNDr. 2.3.2020pdfpřečíst
18/23Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parkůNeuvirt Petr, RNDr. 7.10.2019pdfpřečíst
18/17Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republikyNeuvirt Petr, RNDr. 10.6.2019pdfpřečíst
18/04Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší Neuvirt Petr, RNDr. 28.1.2019pdfpřečíst
17/23Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020Neuvirt Petr, RNDr. 23.7.2018pdfpřečíst
17/15Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovaceNeuvirt Petr, RNDr. 6.8.2018pdfpřečíst
17/07Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republikyNeuvirt Petr, RNDr. 18.12.2017pdfpřečíst
17/01Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památekNeuvirt Petr, RNDr. 6.11.2017pdfpřečíst
16/19Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky Neuvirt Petr, RNDr. 3.4.2017pdfpřečíst
16/10Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajinyNeuvirt Petr, RNDr. 23.1.2017pdfpřečíst
16/05Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republikyNeuvirt Petr, RNDr. 5.12.2016pdfpřečíst
15/27Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republikyNeuvirt Petr, RNDr. 4.7.2016pdfpřečíst
15/23Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravyNeuvirt Petr, RNDr. 6.6.2016pdfpřečíst
15/16Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnostiNeuvirt Petr, RNDr. 1.2.2016pdfpřečíst
15/02Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energieNeuvirt Petr, RNDr. 23.11.2015pdfpřečíst
14/23Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČRNeuvirt Petr, RNDr. 13.4.2015pdfpřečíst
14/16Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízeníNeuvirt Petr, RNDr. 12.1.2015pdfpřečíst
14/15Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajůNeuvirt Petr, RNDr. 29.6.2015pdfpřečíst
14/09Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Praha - KonkurenceschopnostNeuvirt Petr, RNDr. 29.12.2014pdfpřečíst
14/06Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojůNeuvirt Petr, RNDr. 6.1.2015pdfpřečíst
13/37Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unieNeuvirt Petr, RNDr. 24.11.2014pdfpřečíst
13/30Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetkuNeuvirt Petr, RNDr. 14.7.2014pdfpřečíst
13/21Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vodNeuvirt Petr, RNDr. 12.5.2014pdfpřečíst
13/08Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělstvíNeuvirt Petr, RNDr. 9.12.2013pdfpřečíst
12/25Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Neuvirt Petr, RNDr. 10.6.2013pdfpřečíst
12/10Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Neuvirt Petr, RNDr. 17.12.2012pdfpřečíst
12/06Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007–2013 Neuvirt Petr, RNDr. 5.11.2012pdfpřečíst
12/05Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Neuvirt Petr, RNDr. 3.12.2012pdfpřečíst
11/38Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památekNeuvirt Petr, RNDr. 3.9.2012pdfpřečíst
11/35Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města PrahyNeuvirt Petr, RNDr. 18.6.2012pdfpřečíst

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky