Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 32

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
13/40Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státuBrandt Zdeněk, Ing. 30.6.2014pdfpřečíst
13/36Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhuBrandt Zdeněk, Ing. 11.8.2014pdfpřečíst
13/17Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovaceBrandt Zdeněk, Ing. 14.4.2014pdfpřečíst
12/36Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránekBrandt Zdeněk, Ing. 23.9.2013pdfpřečíst
12/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny Brandt Zdeněk, Ing. 7.1.2013pdfpřečíst
11/06Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parkůBrandt Zdeněk, Ing. 12.1.2012pdfpřečíst
10/14Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpadyBrandt Zdeněk, Ing. 18.5.2011pdfpřečíst
10/12Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajinyBrandt Zdeněk, Ing. 12.4.2011pdfpřečíst
09/28Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportůBrandt Zdeněk, Ing. 29.11.2010pdfpřečíst
09/26Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastrukturyBrandt Zdeněk, Ing. 21.2.2011pdfpřečíst
09/10Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudůBrandt Zdeněk, Ing. 23.12.2009pdfpřečíst
08/38Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energieBrandt Zdeněk, Ing. 1.10.2009pdfpřečíst
08/29Finanční prostředky na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití Brandt Zdeněk, Ing. 18.6.2009pdfpřečíst
08/07Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služebBrandt Zdeněk, Ing. 10.12.2008pdfpřečíst
08/03Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývojBrandt Zdeněk, Ing. 9.10.2008pdfpřečíst
07/03Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podnikuBrandt Zdeněk, Ing. 12.12.2007pdfpřečíst
07/02Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzdušíBrandt Zdeněk, Ing. 17.10.2007pdfpřečíst
06/33Finanční prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a NorskaBrandt Zdeněk, Ing. 21.6.2007pdfpřečíst
06/17Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných územíBrandt Zdeněk, Ing. 3.1.2007pdfpřečíst
06/05Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředíBrandt Zdeněk, Ing. 2.10.2006pdfpřečíst
05/28Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpadyBrandt Zdeněk, Ing. 1.6.2006pdfpřečíst
05/08Hospodaření s finančními prostředky určenými na Státní program podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojůBrandt Zdeněk, Ing. 9.1.2006pdfpřečíst
05/05Hospodaření s finančními prostředky určenými na podporu ekologického zemědělstvíBrandt Zdeněk, Ing. 5.10.2005pdfpřečíst
04/36Finanční prostředky na programy související s ochranou před povodněmiBrandt Zdeněk, Ing. 7.1.2005pdfpřečíst
04/20Finanční prostředky poskytované v rámci podpůrných programů Evropské unie ISPA a PHARE na opatření ke zlepšení životního prostředíBrandt Zdeněk, Ing. 29.6.2005pdfpřečíst
04/01Finanční prostředky vynaložené na Program revitalizace říčních systémůBrandt Zdeněk, Ing. 7.1.2005pdfpřečíst
03/34Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje financované z prostředků státu a prostředků poskytnutých ČR ze zahraničíBrandt Zdeněk, Ing. 7.1.2005pdfpřečíst
03/24Prostředky státního rozpočtu na podporu malého a středního podnikání Brandt Zdeněk, Ing. 30.9.2004pdfpřečíst
03/09Realizace Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii v resortu zemědělstvíBrandt Zdeněk, Ing. 10.5.2004pdfpřečíst
03/02Realizace Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii v resortu životního prostředíBrandt Zdeněk, Ing. 16.2.2004pdfpřečíst
02/28Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo zemědělstvíBrandt Zdeněk, Ing. 14.11.2003pdfpřečíst
02/15Program obnovy venkovaBrandt Zdeněk, Ing. 26.5.2003pdfpřečíst

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky