Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 38

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
14/08Prostředky státu v oblasti důchodového pojištěníKadaňová Eliška, JUDr. 19.1.2015pdfpřečíst
13/22Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovnyKadaňová Eliška, JUDr. 23.6.2014pdfpřečíst
13/10Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financíKadaňová Eliška, JUDr. 10.2.2014pdfpřečíst
12/29Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu Kadaňová Eliška, JUDr. 4.11.2013pdfpřečíst
12/23Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Kadaňová Eliška, JUDr. 29.7.2013pdfpřečíst
12/17Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti Kadaňová Eliška, JUDr. 29.4.2013pdfpřečíst
11/33Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondyKadaňová Eliška, JUDr. 13.8.2012pdfpřečíst
11/09Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtuKadaňová Eliška, JUDr. 14.2.2012pdfpřečíst
10/11Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluhKadaňová Eliška, JUDr. 18.4.2011pdfpřečíst
10/03Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postiženímKadaňová Eliška, JUDr. 30.11.2010pdfpřečíst
09/29Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republikyKadaňová Eliška, JUDr. 27.1.2011pdfpřečíst
09/15Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařitKadaňová Eliška, JUDr. 10.3.2010pdfpřečíst
08/36Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republikyKadaňová Eliška, JUDr. 10.8.2009pdfpřečíst
08/11Finanční prostředky vybírané na základě zákona Českou národní zdravotní pojišťovnouKadaňová Eliška, JUDr. 2.12.2008pdfpřečíst
08/08Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktivKadaňová Eliška, JUDr. 14.11.2008pdfpřečíst
07/15Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktivKadaňová Eliška, JUDr. 13.2.2008pdfpřečíst
07/07Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unieKadaňová Eliška, JUDr. 19.12.2007pdfpřečíst
06/35Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzděláváníKadaňová Eliška, JUDr. 7.9.2007pdfpřečíst
06/24Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správaKadaňová Eliška, JUDr. 10.5.2007pdfpřečíst
06/15Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtuKadaňová Eliška, JUDr. 5.12.2006pdfpřečíst
06/09Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtuKadaňová Eliška, JUDr. 12.9.2006pdfpřečíst
05/25Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při likvidaci státních podnikůKadaňová Eliška, JUDr. 20.3.2006pdfpřečíst
05/12Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státuKadaňová Eliška, JUDr. 9.1.2006pdfpřečíst
05/10Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.Kadaňová Eliška, JUDr. 9.1.2006pdfpřečíst
04/09Dávky sociální péče osobám sociálně potřebnýmKadaňová Eliška, JUDr. 7.1.2005pdfpřečíst
04/04Návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) poskytované na rozvoj zemědělsko-potravinářského komplexuKadaňová Eliška, JUDr. 29.6.2005pdfpřečíst
03/28Hospodaření s rozpočtovými prostředky poskytnutými Grantovou agenturou České republiky právnickým a fyzickým osobám na podporu výzkumu a vývoje Kadaňová Eliška, JUDr. 30.9.2004pdfpřečíst
03/04Prostředky ze zahraničí poskytnuté České republice na realizaci projektů PHARE CBC (přeshraniční spolupráce)Kadaňová Eliška, JUDr. 14.11.2003pdfpřečíst
02/31Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzděláváníKadaňová Eliška, JUDr. 12.8.2003pdfpřečíst
02/11Majetek státu a finanční prostředky Národního muzeaKadaňová Eliška, JUDr. 7.2.2003pdfpřečíst
01/31Hospodaření státních podniků Povodí s majetkem státuKadaňová Eliška, JUDr. 12.9.2002pdfpřečíst
01/04Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra vynaložené na řešení projektů výzkumu a vývojeKadaňová Eliška, JUDr. 31.10.2001pdf
00/35Prostředky zahraniční pomoci PHARE poskytnuté České republice na podporu podnikáníKadaňová Eliška, JUDr. 31.10.2001pdf
00/21Účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality na místní úrovniKadaňová Eliška, JUDr. 20.7.2001pdf
00/18Majetek státu a prostředky státního rozpočtu související s realizací státní informační politiky ve státní správěKadaňová Eliška, JUDr. 20.7.2001pdf
99/33Financování provozu domovů důchodců zřízených okresními úřady a posouzení účelnosti a hospodárnosti služeb poskytovaných domovy důchodcůKadaňová Eliška, JUDr. 28.7.2000pdf
99/13Hospodaření s nemovitým majetkem státu, k němuž mají právo hospodaření ústřední orgány státní správyKadaňová Eliška, JUDr. 28.1.2000pdf
98/32Podpora malého a středního podnikání poskytovaná prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.Kadaňová Eliška, JUDr. 8.10.1999pdf

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky