Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 41

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
15/15Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darovánímProfeldová Zdeňka, Mgr. 21.3.2016pdfpřečíst
14/34Vznik Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státuProfeldová Zdeňka, Mgr. 10.8.2015pdfpřečíst
14/17Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtuProfeldová Zdeňka, Mgr. 27.4.2015pdfpřečíst
14/14Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správaProfeldová Zdeňka, Mgr. 16.3.2015pdfpřečíst
13/35Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných herProfeldová Zdeňka, Mgr. 1.9.2014pdfpřečíst
13/23Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republiceProfeldová Zdeňka, Mgr. 3.3.2014pdfpřečíst
13/15Správa odvodů za porušení rozpočtové kázněProfeldová Zdeňka, Mgr. 2.12.2013pdfpřečíst
13/02Daňové nedoplatky spravované finančními úřadyProfeldová Zdeňka, Mgr. 3.2.2014pdfpřečíst
12/35Vznik Úřadu práce ČR a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávekProfeldová Zdeňka, Mgr. 9.9.2013pdfpřečíst
12/22Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Profeldová Zdeňka, Mgr. 6.5.2013pdfpřečíst
12/01Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listinProfeldová Zdeňka, Mgr. 11.2.2013pdfpřečíst
11/30Peněžní prostředky vynaložené na konzultační, právní a poradenské služby z kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financíProfeldová Zdeňka, Mgr. 29.10.2012nepublik.přečíst
11/24Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postiženýchProfeldová Zdeňka, Mgr. 23.7.2012pdfpřečíst
11/08Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkouškyProfeldová Zdeňka, Mgr. 19.3.2012pdfpřečíst
11/03Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupemProfeldová Zdeňka, Mgr. 4.11.2011pdfpřečíst
10/21Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíProfeldová Zdeňka, Mgr. 8.8.2011pdfpřečíst
10/16Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzeaProfeldová Zdeňka, Mgr. 6.5.2011pdfpřečíst
10/08Správa odvodů za porušení rozpočtové kázněProfeldová Zdeňka, Mgr. 14.2.2011pdfpřečíst
09/21Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchProfeldová Zdeňka, Mgr. 22.6.2010pdfpřečíst
09/06Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008Profeldová Zdeňka, Mgr. 30.9.2009pdfpřečíst
08/31Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agenturyProfeldová Zdeňka, Mgr. 8.7.2009pdfpřečíst
08/12Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republikyProfeldová Zdeňka, Mgr. 3.12.2008pdfpřečíst
08/02Finanční prostředky poskytované v rámci programů podpory (národní programy a programy Evropské unie)Profeldová Zdeňka, Mgr. 8.9.2008pdfpřečíst
07/17Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost vybraných organizací podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republiceProfeldová Zdeňka, Mgr. 31.3.2008pdfpřečíst
07/14Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obranyProfeldová Zdeňka, Mgr. 25.3.2008pdfpřečíst
06/34Finanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, popř. programu SAPARDProfeldová Zdeňka, Mgr. 12.9.2007pdfpřečíst
06/30Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráceProfeldová Zdeňka, Mgr. 21.6.2007pdfpřečíst
06/14Prostředky státního rozpočtu vynaložené na „Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“Profeldová Zdeňka, Mgr. 28.11.2006pdfpřečíst
06/11Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kulturyProfeldová Zdeňka, Mgr. 20.9.2006pdfpřečíst
05/36Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže „v likvidaci“Profeldová Zdeňka, Mgr. 20.3.2006pdfpřečíst
05/33Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě „Prohlášení o společném záměru"Profeldová Zdeňka, Mgr. 19.9.2006pdfpřečíst
05/27Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státuProfeldová Zdeňka, Mgr. 28.6.2006pdfpřečíst
05/07Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002Profeldová Zdeňka, Mgr. 9.1.2006pdfpřečíst
04/38Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu z programu „Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví“ v rámci Ústeckého krajeProfeldová Zdeňka, Mgr. 29.6.2005pdfpřečíst
04/11Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleProfeldová Zdeňka, Mgr. 7.1.2005pdfpřečíst
04/10Prostředky státního rozpočtu určené k financování výdajů Národního programu rozvoje sportu pro všechnyProfeldová Zdeňka, Mgr. 30.3.2005pdfpřečíst
03/30Prostředky státního rozpočtu vynaložené na poskytování investičních pobídekProfeldová Zdeňka, Mgr. 30.9.2004pdfpřečíst
03/16Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných, vybíraných a vymáhaných správními orgány Profeldová Zdeňka, Mgr. 10.5.2004pdfpřečíst
03/05Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgányProfeldová Zdeňka, Mgr. 16.2.2004pdfpřečíst
03/03Nakládání s majetkem, právy a závazky České republiky v souvislosti s rušením okresních úřadůProfeldová Zdeňka, Mgr. 14.11.2003pdfpřečíst
02/29Plnění státního rozpočtu – dodržování závazných ukazatelů státního rozpočtu po roce 2000Profeldová Zdeňka, Mgr. 26.5.2003pdfpřečíst

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky