Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
10/01Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhuukončená publikovaná
10/02Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchoduukončená publikovaná
10/03Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postiženímukončená publikovaná
10/04Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezervukončená - vyhrazeno
10/05Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnostiukončená publikovaná
10/06Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2009ukončená publikovaná
10/07Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2009ukončená publikovaná
10/08Správa odvodů za porušení rozpočtové kázněukončená publikovaná
10/09Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíryukončená publikovaná
10/10Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republikyukončená publikovaná
10/11Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluhukončená publikovaná
10/12Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajinyukončená publikovaná
10/13Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvímukončená publikovaná
10/14Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpadyukončená publikovaná
10/15Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3ukončená publikovaná
10/16Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzeaukončená publikovaná
10/17Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republikyukončená publikovaná
10/18Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnikukončená publikovaná
10/19Roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010ukončená publikovaná
10/20Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010ukončená publikovaná
10/21Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíukončená publikovaná
10/22Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvojukončená publikovaná
10/23Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norskaukončená publikovaná
10/24Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidelukončená publikovaná
10/25Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využitíukončená publikovaná
10/26Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republikyukončená publikovaná
10/27Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště"ukončená publikovaná
10/28Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkovaukončená publikovaná
10/29Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkovaukončená publikovaná
10/30Peněžní prostředky určené na výstavbu nové budovy Národní technické knihovny v Praze 6 - Dejvicíchukončená publikovaná
10/31Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředkůukončená publikovaná
10/32Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009ukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky