Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
09/01Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitraukončená publikovaná
09/02Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcíukončená publikovaná
09/03Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteruukončená publikovaná
09/04Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost veterinárních správ a ústavůukončená publikovaná
09/05Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008ukončená publikovaná
09/06Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008ukončená publikovaná
09/07Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008ukončená publikovaná
09/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2008ukončená publikovaná
09/09Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2ukončená publikovaná
09/10Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudůukončená publikovaná
09/11Správa daně z přidané hodnotyukončená publikovaná
09/12Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–2008ukončená publikovaná
09/13Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financíukončená publikovaná
09/14Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcíukončená publikovaná
09/15Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařitukončená publikovaná
09/16Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou – státní hranice s Polskemukončená publikovaná
09/17Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obranyukončená publikovaná
09/18Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěžíukončená publikovaná
09/19Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastrukturyukončená publikovaná
09/20Peněžní prostředky vynaložené na protipovodňová opatření a na podporu prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivyukončená publikovaná
09/21Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchukončená publikovaná
09/22Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008ukončená publikovaná
09/23Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravěukončená publikovaná
09/24Peněžní prostředky určené na podporu bydleníukončená publikovaná
09/25Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictvíukončená publikovaná
09/26Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastrukturyukončená publikovaná
09/27Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikacíukončená publikovaná
09/28Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportůukončená publikovaná
09/29Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republikyukončená publikovaná
09/30Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009ukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky