Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
06/01Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřaduukončená publikovaná
06/02Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníkůukončená publikovaná
06/03Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8ukončená publikovaná
06/04Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezervukončená publikovaná
06/05Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředíukončená publikovaná
06/06Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictvíukončená publikovaná
06/07Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravuukončená publikovaná
06/08Automobilní technika Policie České republikyukončená publikovaná
06/09Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtuukončená publikovaná
06/10Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program „Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení“ukončená publikovaná
06/11Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kulturyukončená publikovaná
06/12Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvojeukončená publikovaná
06/13Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřadukončená publikovaná
06/14Prostředky státního rozpočtu vynaložené na „Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“ukončená publikovaná
06/15Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtuukončená publikovaná
06/16Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictvíukončená publikovaná
06/17Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných územíukončená publikovaná
06/18Finanční prostředky určené na rekonstrukce a modernizace železničních tratíukončená publikovaná
06/19Letouny taktického letectva Armády České republikyukončená publikovaná
06/20Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchoduukončená publikovaná
06/21Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyukončená publikovaná
06/22Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na vojenské zdravotnictvíukončená publikovaná
06/23Finanční příspěvky poskytnuté zaměstnaneckými pojišťovnami Zajišťovacímu fonduukončená publikovaná
06/24Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správaukončená publikovaná
06/25Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic“ukončená publikovaná
06/26Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politikyukončená publikovaná
06/27Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unieukončená publikovaná
06/28Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správyukončená publikovaná
06/29Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“ukončená publikovaná
06/30Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráceukončená publikovaná
06/31Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělstvíukončená publikovaná
06/32Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitraukončená publikovaná
06/33Finanční prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norskaukončená publikovaná
06/34Finanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, popř. programu SAPARDukončená publikovaná
06/35Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzděláváníukončená publikovaná
06/36Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republiceukončená publikovaná
06/37Hospodaření státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR s majetkem státuukončená publikovaná
06/38Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČRukončená publikovaná
06/39Hospodaření Českého báňského úřadu se státním majetkem a finančními prostředkyukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky