Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2001

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
01/01Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Komise pro cenné papíryukončená publikovaná
01/02Pohledávky daně z přidané hodnoty a spotřebních daníukončená publikovaná
01/03Prostředky státního rozpočtu na podporu zaměstnanosti v severozápadních Čechách a v utlumované části Ostravsko-karvinských dolůukončená publikovaná
01/04Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra vynaložené na řešení projektů výzkumu a vývojeukončená publikovaná
01/05Prostředky státního rozpočtu poskytnuté veřejným vysokým školámukončená publikovaná
01/06Dotace určená na úhradu nákladů pozemkových úprav poskytnutá z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správaukončená publikovaná
01/07Prostředky státního rozpočtu určené na vybrané podpůrné programy v zemědělstvíukončená publikovaná
01/08Finanční prostředky státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel a počáteční provoz vyšších územních samosprávných celkůukončená publikovaná
01/09Prostředky státního rozpočtu účelově určené na ochranu životního prostředíukončená publikovaná
01/10Prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení vybraných rozvojových projektů ke zvýšení úrovně bojeschopnosti Armády České republikynepublikovaná dle zákona
01/11Hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčivukončená publikovaná
01/12Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra určené na podporu činnosti Unie tělovýchovných organizací Policie České republikyukončená publikovaná
01/13Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost zařízení ústavní a ochranné výchovyukončená publikovaná
01/14Plnění povinností správců daníukončená publikovaná
01/15Finanční prostředky poskytované na provoz, údržbu a rozvoj vodních cestukončená publikovaná
01/16Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcíukončená publikovaná
01/17Prostředky státního rozpočtu vynaložené na realizaci výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000 v Prazeukončená publikovaná
01/18Prostředky nemocenského pojištěníukončená publikovaná
01/19Finanční prostředky vynaložené na modernizaci a obnovu silniční a dálniční sítě ukončená publikovaná
01/20Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu justičního areálu v Liberci a vězeňských objektů v Jiřicíchukončená publikovaná
01/21Majetek státu a investiční dotace poskytované ze státního rozpočtu zdravotnickým zařízenímukončená publikovaná
01/22Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitol Český báňský úřad a Úřad průmyslového vlastnictvíukončená publikovaná
01/23Prostředky státního rozpočtu určené na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství a na podporu dalších aktivitukončená publikovaná
01/24Prostředky poskytnuté ze zahraničí a ze státního rozpočtu na vzdělávací programy Evropské unieukončená publikovaná
01/25Finanční prostředky na rekonstrukce a modernizace železničních tratí ukončená publikovaná
01/26Dotace ze státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zónukončená publikovaná
01/27Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zajištění činnosti Integrovaného záchranného systémuukončená publikovaná
01/28Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci programů rozvoje severozápadních Čech a ostravského regionuukončená publikovaná
01/29Správa daně z příjmů právnických osob a stanovení této daně u poplatníkůukončená publikovaná
01/30Finanční prostředky na podporu kombinované dopravyukončená publikovaná
01/31Hospodaření státních podniků Povodí s majetkem státuukončená publikovaná
01/32Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odryukončená publikovaná
01/33Prostředky státního rozpočtu pro poskytování podpor Ministerstvem zemědělstvíostatní - neschválený KZ
01/34Hospodaření s prostředky stát. rozpočtu poskytnutými Exportní, garanční a pojišťovací společnosti, a. s. a České exportní bance, a. s., a hospodaření těchto společností s prostředky, za které ručí stát, a výkon majetkových práv státu u těchto společnostíukončená publikovaná
01/35Finanční prostředky vynaložené na pořízení a technickou obnovu investičního majetkuukončená publikovaná
01/36Prostředky státního rozpočtu určené na podporu výstavby a technickou obnovu domů s pečovatelskou službouukončená publikovaná
01/37Prostředky státního rozpočtu určené k vrácení spotřební daně z olejů, paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při výchově a obnově lesaukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky