Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 1999

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
99/01Prostředky na výstavbu nebo rekonstrukci státních okresních archivůukončená publikovaná
99/02Evidence, vymáhání a odpisy justičních pohledávek v působnosti Ministerstva spravedlnostiukončená publikovaná
99/03Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a majetkem státu v oblastech státních hmotných rezerv, hospodářské mobilizace a hospodářských opatření pro zabezpečení obranynepublikovaná dle zákona
99/04Výnosy správních poplatků, tržby z prodeje kolkůukončená publikovaná
99/05Hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.ukončená publikovaná
99/06Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy a spojůukončená publikovaná
99/07Hospodaření Pozemkového fondu České republiky s majetkem státuukončená publikovaná
99/08Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na výzkum a vývoj v kapitolách Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictvíukončená publikovaná
99/09Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu u Generálního ředitelství cel, celních ředitelství a celních úřadůukončená publikovaná
99/10Hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými na podpůrné programy v zemědělstvíukončená publikovaná
99/11Hospodaření orgánů sociálního zabezpečeníukončená publikovaná
99/12Závazky státu z emise státních cenných papírůukončená publikovaná
99/13Hospodaření s nemovitým majetkem státu, k němuž mají právo hospodaření ústřední orgány státní správyukončená publikovaná
99/14Prostředky státního rozpočtu určené na program „Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče“ukončená publikovaná
99/15Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany a s majetkem státu určenými k zajištění výcviku a života vojsk Armády České republikynepublikovaná dle zákona
99/16Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při přípravě a realizaci investičních akcí ve vybraných rezortechukončená publikovaná
99/17Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Český statistický úřadukončená publikovaná
99/18Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany určenými pro informační systémynepublikovaná dle zákona
99/19Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na Program regenerace městských památkových rezervací a zónukončená publikovaná
99/20Hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství a na podporu dalších aktivitukončená publikovaná
99/21Daň z příjmů právnických osobukončená publikovaná
99/22Dotace ze státního rozpočtu na veřejnou drážní osobní dopravuukončená publikovaná
99/23Hospodaření s majetkem státu v Léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí Prosečniceukončená publikovaná
99/24Prostředky státního rozpočtu určené k financování výdajů státní sportovní reprezentaceukončená publikovaná
99/25Prostředky státního rozpočtu a prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanostiukončená publikovaná
99/26Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany a s majetkem státu při zajišťování modernizace pozemního vojska Armády České republikynepublikovaná dle zákona
99/27Hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva zemědělstvíukončená publikovaná
99/28Hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými na činnost soukromých školukončená publikovaná
99/29Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravedlnosti určené na výstavbu vězeňských a soudních objektůukončená publikovaná
99/30Hospodaření školních hospodářství s majetkem státuukončená publikovaná
99/31Pokuty ukládané, vybírané a vymáhané správními a jinými státními orgány ČRukončená publikovaná
99/32Hospodaření státního podniku s majetkem státu [Česká pošta]ukončená publikovaná
99/33Financování provozu domovů důchodců zřízených okresními úřady a posouzení účelnosti a hospodárnosti služeb poskytovaných domovy důchodcůukončená publikovaná
99/34Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzdušíukončená publikovaná
99/35Státní finanční aktiva a pasivaukončená publikovaná
99/36Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Úřad pro státní informační systémukončená publikovaná
99/37Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury na pořízení a technickou obnovu investičního majetku knihoven, muzeí, galerií a divadelukončená publikovaná
99/38Užití finančních prostředků Státního fondu tržní regulace v zemědělství k regulaci trhu mlékaukončená publikovaná
99/39Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvojukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky