Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
14/01Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kulturyukončená publikovaná
14/02Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostíukončená publikovaná
14/03Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravyukončená publikovaná
14/04Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnostukončená publikovaná
14/05Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcíukončená publikovaná
14/06Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojůukončená publikovaná
14/07Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkovaukončená publikovaná
14/08Prostředky státu v oblasti důchodového pojištěníukončená publikovaná
14/09Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Praha - Konkurenceschopnostukončená publikovaná
14/10Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kulturyukončená publikovaná
14/11Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělstvíukončená publikovaná
14/12Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředíukončená publikovaná
14/13Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci projektu Obnova rybníka Jordán v Tábořeukončená publikovaná
14/14Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správaukončená publikovaná
14/15Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajůukončená publikovaná
14/16Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízeníukončená publikovaná
14/17Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtuukončená publikovaná
14/18Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcíukončená publikovaná
14/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013ukončená publikovaná
14/20Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových centerukončená publikovaná
14/21Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drahukončená publikovaná
14/22Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školáchukončená publikovaná
14/23Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČRukončená publikovaná
14/24Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostukončená publikovaná
14/25Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správaukončená publikovaná
14/26Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkovaukončená publikovaná
14/27Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmiukončená publikovaná
14/28Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninamiukončená publikovaná
14/29Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti a hospodaření s majetkem státu u vybraných příspěvkových organizacíukončená publikovaná
14/30Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastrukturyukončená publikovaná
14/31Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvojukončená publikovaná
14/32Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metraukončená publikovaná
14/33Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republikyukončená publikovaná
14/34Vznik Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státuukončená publikovaná
14/35Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušná hospodařit vybraná krajská ředitelství Policie ČRukončená publikovaná
14/36Peněžní prostředky vynakládané na nákup služeb stravování, facility managementu a střežení objektů v resortu Ministerstva obranyukončená publikovaná
14/37Peněžní prostředky státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a jiné peněžní prostředky přijaté ze zahraničíukončená publikovaná
14/38Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2014 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtuukončená publikovaná
14/39Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaceukončená publikovaná
14/40Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úpravukončená publikovaná
14/41Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochranyukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 22.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky