Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
21/01Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcíukončená publikovaná
21/02Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha ukončená publikovaná
21/03Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavbyukončená publikovaná
21/04Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezervukončená publikovaná
21/05Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny ukončená publikovaná
21/06Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpadyukončená publikovaná
21/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvojukončená publikovaná
21/08Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programuukončená publikovaná
21/09Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírodyukončená publikovaná
21/10Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kulturyukončená publikovaná
21/11Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)zrušená
21/12Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financíukončená publikovaná
21/13Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.ukončená publikovaná
21/14Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíukončená publikovaná
21/15Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravinukončená publikovaná
21/16Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kulturyukončená publikovaná
21/17Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péčeukončená publikovaná
21/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020ukončená publikovaná
21/19Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a municenepublikovaná dle zákona
21/20Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+ukončená publikovaná
21/21Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílůukončená publikovaná
21/22Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků ukončená publikovaná
21/23Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízeníukončená publikovaná
21/24Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021ukončená publikovaná
21/25Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020ukončená publikovaná
21/26Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna cenin, státní podnikzrušená
21/27Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021ukončená publikovaná
21/28Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnostiukončená publikovaná
21/29Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politikyukončená publikovaná
21/30Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchoduukončená publikovaná
21/31Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČRzrušená
21/32Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb zrušená
21/33Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktůukončená publikovaná
21/34Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daněukončená publikovaná
21/35Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činnostíukončená publikovaná
21/36Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratíukončená publikovaná
21/37Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1ukončená publikovaná
21/38Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňováníukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky