Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2003

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
03/01Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynakládanými na podporu národnostních menšinukončená publikovaná
03/02Realizace Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii v resortu životního prostředíukončená publikovaná
03/03Nakládání s majetkem, právy a závazky České republiky v souvislosti s rušením okresních úřadůukončená publikovaná
03/04Prostředky ze zahraničí poskytnuté České republice na realizaci projektů PHARE CBC (přeshraniční spolupráce)ukončená publikovaná
03/05Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgányukončená publikovaná
03/06Státní program podpory cestovního ruchuukončená publikovaná
03/07Prostředky státního rozpočtu a majetek státu určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky výzbrojínepublikovaná dle zákona
03/08Vybrané výdaje státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchoduukončená publikovaná
03/09Realizace Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii v resortu zemědělstvíukončená publikovaná
03/10Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programůukončená publikovaná
03/11Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura ukončená publikovaná
03/12Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zajištění činnosti Bezpečnostní informační službynepublikovaná dle zákona
03/13Prostředky státního rozpočtu na program „Výstavba a obnova budov a staveb základních a středních škol“ukončená publikovaná
03/14Majetek státu a prostředky státního rozpočtu poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky ukončená publikovaná
03/15Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury ukončená publikovaná
03/16Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných, vybíraných a vymáhaných správními orgány ukončená publikovaná
03/17Prostředky Státního fondu rozvoje bydlení ukončená publikovaná
03/18Finanční prostředky určené na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO ukončená publikovaná
03/19Hospodaření státních podniků s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu v oblasti letecké dopravy ukončená publikovaná
03/20Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro činnost Vězeňské služby České republiky ukončená publikovaná
03/21Finanční prostředky určené k vyrovnání restitučních nároků ukončená publikovaná
03/22Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu ukončená publikovaná
03/23Hospodaření s majetkem státu Státním fondem dopravní infrastruktury ukončená publikovaná
03/24Prostředky státního rozpočtu na podporu malého a středního podnikání ukončená publikovaná
03/25Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na přípravu členství České republiky v Evropské unii ukončená publikovaná
03/26Výstavba a provozování železničních koridorů ukončená publikovaná
03/27Finanční prostředky na regionální operační programy na úrovni NUTS II ukončená publikovaná
03/28Hospodaření s rozpočtovými prostředky poskytnutými Grantovou agenturou České republiky právnickým a fyzickým osobám na podporu výzkumu a vývoje ukončená publikovaná
03/29Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury poskytnuté na financování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varechukončená publikovaná
03/30Prostředky státního rozpočtu vynaložené na poskytování investičních pobídekukončená publikovaná
03/31Prostředky státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zónukončená publikovaná
03/32Prostředky státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovnyukončená publikovaná
03/33Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studiíukončená publikovaná
03/34Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje financované z prostředků státu a prostředků poskytnutých ČR ze zahraničíukončená publikovaná
03/35Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postiženímukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky