Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2004

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
04/01Finanční prostředky vynaložené na Program revitalizace říčních systémůukončená publikovaná
04/02Letecká technika Armády České republikynepublikovaná dle zákona
04/03Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravěukončená publikovaná
04/04Návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) poskytované na rozvoj zemědělsko-potravinářského komplexuukončená publikovaná
04/05Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynaložené na výzbroj a munici pro Policii České republikynepublikovaná dle zákona
04/06Hospodaření Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostravaukončená publikovaná
04/07Daň z přidané hodnoty a spotřební daněukončená publikovaná
04/08Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na program SAPARDukončená publikovaná
04/09Dávky sociální péče osobám sociálně potřebnýmukončená publikovaná
04/10Prostředky státního rozpočtu určené k financování výdajů Národního programu rozvoje sportu pro všechnyukončená publikovaná
04/11Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleukončená publikovaná
04/12Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeukončená publikovaná
04/13Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízeníukončená publikovaná
04/14Financování výstavby víceúčelového zařízení v obci Bublavaukončená publikovaná
04/15Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu prostřednictvím příspěvku účastníkům stavebního spořeníukončená publikovaná
04/16Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Národního bezpečnostního úřaduukončená publikovaná
04/17Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republikyukončená publikovaná
04/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnostukončená publikovaná
04/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnostiukončená publikovaná
04/20Finanční prostředky poskytované v rámci podpůrných programů Evropské unie ISPA a PHARE na opatření ke zlepšení životního prostředíukončená publikovaná
04/21Finanční prostředky na sektorový operační program Průmyslukončená publikovaná
04/22Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečeníukončená publikovaná
04/23Majetek státu a finanční prostředky určené na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitraukončená publikovaná
04/24Prostředky státního rozpočtu a hospodaření s majetkem státu v působnosti Ministerstva dopravyukončená publikovaná
04/25Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech soudržnosti Střední Morava a Ostravskoukončená publikovaná
04/26Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahyukončená publikovaná
04/27Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištěníukončená publikovaná
04/28Automobilní technika Armády České republikynepublikovaná dle zákona
04/29Státní podpora při obnově území postiženého povodněmi v roce 2002 realizovaná formou povodňových programůukončená publikovaná
04/30Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiukončená publikovaná
04/31Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmysluukončená publikovaná
04/32Neinvestiční dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální službyukončená publikovaná
04/33Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Prahaukončená publikovaná
04/34Poskytnuté investiční pobídky zahraničním i tuzemským subjektůmukončená publikovaná
04/35Výdaje na pořízení majetku a na provoz České národní bankyukončená publikovaná
04/36Finanční prostředky na programy související s ochranou před povodněmiukončená publikovaná
04/37Prostředky státního rozpočtu poskytované jako státní příspěvek ve prospěch účastníků penzijního připojištěníukončená publikovaná
04/38Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu z programu „Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví“ v rámci Ústeckého krajeukončená publikovaná
04/39Plnění daňových povinností vztahujících se k nemovitostem vydaným Pozemkovým fondem České republikyukončená publikovaná
04/40Prostředky vynaložené na pořízení sídla Českého statistického úřaduukončená publikovaná
04/41Návratné finanční výpomoci poskytnuté Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a prostředky, se kterými hospodaří Zajišťovací fond družstevních záloženukončená publikovaná
04/42Státní podniky v resortu zemědělství, které byly zachovány z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných zákonem stanovených důvodůukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky