Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2016

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
16/01Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílůukončená publikovaná
16/02Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systémuukončená publikovaná
16/03Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015 ukončená publikovaná
16/04Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictvíukončená publikovaná
16/05Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republikyukončená publikovaná
16/06Peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1 ukončená publikovaná
16/07Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnikukončená publikovaná
16/08Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015ukončená publikovaná
16/09Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státuukončená publikovaná
16/10Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajinyukončená publikovaná
16/11Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postiženímukončená publikovaná
16/12Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+ukončená publikovaná
16/13Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republiceukončená publikovaná
16/14Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova ukončená publikovaná
16/15Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadloukončená publikovaná
16/16Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratíchukončená publikovaná
16/17Účetnictví Ministerstva zahraničních věcíukončená publikovaná
16/18Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčivukončená publikovaná
16/19Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky ukončená publikovaná
16/20Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovyukončená publikovaná
16/21Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtuukončená publikovaná
16/22Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČRukončená publikovaná
16/23Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpadyukončená publikovaná
16/24Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřadukončená publikovaná
16/25Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015ukončená publikovaná
16/26Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetkuukončená publikovaná
16/27Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtuukončená publikovaná
16/28Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnostiukončená publikovaná
16/29Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016ukončená publikovaná
16/30Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladnyukončená publikovaná
16/31Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých školukončená publikovaná
16/32Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerstvíukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky