Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 1995

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
95/01Plnění podmínek pro poskytování a využívání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu v letech 1993 a 1994 v rezortu zemědělstvíukončená publikovaná
95/02Použití prostředků ze státního rozpočtu roku 1994 vyčleněných na financování středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť a speciálních středních odborných učilišť zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyukončená publikovaná
95/03Prostředky na všeobecné zdravotní pojištění vybírané na základě zákona a státní majetek užívaný zdravotními pojišťovnamiukončená publikovaná
95/04Plnění příjmů státního rozpočtu v kapitole „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ se zaměřením na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiukončená publikovaná
95/05Hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem státu, ke kterému vykonávají právo hospodaření okresní úřadyukončená publikovaná
95/06Využívání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČRukončená publikovaná
95/07Hospodaření a privatizace příspěvkové organizace ORBIS Prahaukončená publikovaná
95/08Privatizace vybraných státních podniků v působnosti Ministerstva zdravotnictví a státních lázníukončená publikovaná
95/09Plnění daňových povinností Investiční a Poštovní banky, a. s., Prahaukončená publikovaná
95/10Nakládání Fondu národního majetku ČR s majetkem a majetkovými účastmi státuukončená publikovaná
95/11Výběr a užití finančních prostředků v oblasti odpadového hospodářstvíukončená publikovaná
95/12Hospodaření s účelovými prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na požární ochranuukončená publikovaná
95/13Hospodaření se státními prostředky poskytnutými na zřízení a činnost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fonduukončená publikovaná
95/14Využívání finančních prostředků státního rozpočtu vynakládaných na protiradonová opatřeníukončená publikovaná
95/15Investiční dotace na výstavbu železniční infrastrukturyukončená publikovaná
95/16Hospodaření Střediska cenných papírů a Centra kuponové privatizace s prostředky vybranými na základě zákona a státními prostředky, finančního a majetkového vypořádání při ukončení činnosti Centra kuponové privatizaceukončená publikovaná
95/17Hospodaření s nemovitým majetkem a prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo spravedlnosti“ vyčleněnými na zabezpečení vybraných ústavů a zařízení Vězeňské službyukončená publikovaná
95/18Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo financí“ukončená publikovaná
95/19Hospodaření se státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky před privatizací a v procesu privatizaceukončená publikovaná
95/20Plnění daňových povinností v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daníukončená publikovaná
95/21Hospodaření příspěvkových a rozpočtových organizací v působnosti Ministerstva zahraničních věcíukončená publikovaná
95/22Stanovení základu a výpočet daně z příjmů právnických osob v roce 1994ukončená publikovaná
95/23Hospodaření s majetkem státní organizace České dráhyukončená publikovaná
95/24Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo životního prostředí“ukončená publikovaná
95/25Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo pro hospodářskou soutěž“ukončená publikovaná
95/26Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo zdravotnictví“ukončená publikovaná
95/27Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Český úřad zeměměřický a katastrální“ukončená publikovaná
95/28Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté občanským sdruženímukončená publikovaná
95/29Použití finančních prostředků státního rozpočtu na investice, jejichž investorem je Generální ředitelství celukončená publikovaná
95/30Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo kultury“ukončená publikovaná
95/31Nakládání s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na výstavbu Fakultní nemocnice Motolukončená publikovaná
95/32Privatizace a likvidace s. p. PRIOR – Severomoravské obchodní domyukončená publikovaná
95/33Privatizace majetku státu, k němuž vykonávají právo hospodaření organizace v působnosti Ministerstva průmyslu a obchoduukončená publikovaná
95/34Hospodaření a privatizace vybraných státních podniků masného průmysluukončená publikovaná
95/35Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté občanským sdružením a humanitárním organizacímukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky