Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018

Rok: 2023 | 2022 |2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
18/01Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastrukturyukončená publikovaná
18/02Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republikyukončená publikovaná
18/03Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacímukončená publikovaná
18/04Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší ukončená publikovaná
18/05Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017ukončená publikovaná
18/06Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ukončená publikovaná
18/07Informační podpora agendy daňového řízeníukončená publikovaná
18/08Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výrobyukončená publikovaná
18/09Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služebukončená publikovaná
18/10Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČRukončená publikovaná
18/11Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictvíukončená publikovaná
18/12Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra ukončená publikovaná
18/13Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017ukončená publikovaná
18/14Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky ukončená publikovaná
18/15Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva vnitra za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 zrušená
18/16Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravyukončená publikovaná
18/17Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republikyukončená publikovaná
18/18Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republiceukončená publikovaná
18/19Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kulturyukončená publikovaná
18/20Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality ukončená publikovaná
18/21Výstavba a modernizace silnic I. třídyukončená publikovaná
18/22Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtůukončená publikovaná
18/23Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parkůukončená publikovaná
18/24Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ukončená publikovaná
18/25Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017 ukončená publikovaná
18/26Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018ukončená publikovaná
18/27Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody  ukončená publikovaná
18/28Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly ukončená publikovaná
18/29Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ukončená publikovaná
18/30Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitraukončená publikovaná
18/31Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopností vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva nepublikovaná dle zákona
18/32Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práceukončená publikovaná
18/33Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudoběukončená publikovaná
18/34Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republikyukončená publikovaná
18/35Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřadukončená publikovaná
18/36Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brněukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky