Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
11/01Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické staniceukončená publikovaná
11/02Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchoduukončená publikovaná
11/03Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupemukončená publikovaná
11/04Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisíukončená publikovaná
11/05Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní pokladukončená publikovaná
11/06Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parkůukončená publikovaná
11/07Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemíukončená publikovaná
11/08Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkouškyukončená publikovaná
11/09Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtuukončená publikovaná
11/10Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcíukončená publikovaná
11/11Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.ukončená publikovaná
11/12Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republikyukončená publikovaná
11/13Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republikyukončená publikovaná
11/14Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastrukturyukončená publikovaná
11/15Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkovaukončená publikovaná
11/16Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahyukončená publikovaná
11/17Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzděláváníukončená publikovaná
11/18Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastíukončená publikovaná
11/19Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcíukončená publikovaná
11/20Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007–2013 na rozvoj městukončená publikovaná
11/21Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazkůukončená publikovaná
11/22Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010ukončená publikovaná
11/23Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitraukončená publikovaná
11/24Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postiženýchukončená publikovaná
11/25Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programyukončená publikovaná
11/26Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011ukončená publikovaná
11/27Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unieukončená publikovaná
11/28Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČRukončená publikovaná
11/29Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011ukončená publikovaná
11/30Peněžní prostředky vynaložené na konzultační, právní a poradenské služby z kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financíukončená - vyhrazeno
11/31Majetek státu, se kterým hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cestyukončená publikovaná
11/32Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekceukončená publikovaná
11/33Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondyukončená publikovaná
11/34Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstevukončená publikovaná
11/35Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahyukončená publikovaná
11/36Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2010ukončená publikovaná
11/37Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých školukončená publikovaná
11/38Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památekukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky