Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
12/01Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listinukončená publikovaná
12/02Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu ukončená publikovaná
12/03Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic ukončená publikovaná
12/04Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství ukončená publikovaná
12/05Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky ukončená publikovaná
12/06Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007–2013 ukončená publikovaná
12/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny ukončená publikovaná
12/08Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programechukončená publikovaná
12/09Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny ukončená publikovaná
12/10Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik ukončená publikovaná
12/11Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů ukončená publikovaná
12/12Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů ukončená publikovaná
12/13Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc ukončená publikovaná
12/14Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 ukončená publikovaná
12/15Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011 ukončená publikovaná
12/16Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústavukončená publikovaná
12/17Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti ukončená publikovaná
12/18Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací ukončená publikovaná
12/19Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ukončená publikovaná
12/20Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady ukončená publikovaná
12/21Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ukončená publikovaná
12/22Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra ukončená publikovaná
12/23Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti ukončená publikovaná
12/24Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu ukončená publikovaná
12/25Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku ukončená publikovaná
12/26Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p.ukončená publikovaná
12/27Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi ukončená publikovaná
12/28Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012 ukončená publikovaná
12/29Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu ukončená publikovaná
12/30Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012 ukončená publikovaná
12/31Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR ukončená publikovaná
12/32Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev ukončená publikovaná
12/33Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republikyukončená publikovaná
12/34Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2012, které jsou předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí zrušená
12/35Vznik Úřadu práce ČR a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávekukončená publikovaná
12/36Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránekukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky