Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2005

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
05/01Hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s majetkem státuukončená publikovaná
05/02Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky v působnosti Ministerstva informatikyukončená publikovaná
05/03Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředkyukončená publikovaná
05/04Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu určenými na výzkum a vývojukončená publikovaná
05/05Hospodaření s finančními prostředky určenými na podporu ekologického zemědělstvíukončená publikovaná
05/06Finanční prostředky státního rozpočtu určené na investice a obnovu areálu Fakultní nemocnice Motolukončená publikovaná
05/07Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002ukončená publikovaná
05/08Hospodaření s finančními prostředky určenými na Státní program podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojůukončená publikovaná
05/09Hospodaření Ministerstva zahraničních věcíukončená publikovaná
05/10Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.ukončená publikovaná
05/11Finanční prostředky z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěžíukončená publikovaná
05/12Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státuukončená publikovaná
05/13Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíryukončená publikovaná
05/14Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření informačních systémů Ministerstva obranyukončená publikovaná
05/15Hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státuukončená publikovaná
05/16Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydleníukončená publikovaná
05/17Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopnostíukončená publikovaná
05/18Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metraukončená publikovaná
05/19Správa daně z přidané hodnotyukončená publikovaná
05/20Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republikyukončená publikovaná
05/21Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na leteckou techniku Policie České republikyukončená publikovaná
05/22Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictvíukončená publikovaná
05/23Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředíukončená publikovaná
05/24Finanční prostředky poskytnuté na odstraňování povodňových škod z roku 2002 v dopravní infrastruktuřeukončená publikovaná
05/25Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při likvidaci státních podnikůukončená publikovaná
05/26Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na pasivní sledovací systémy a elektronický boj u Armády České republikynepublikovaná dle zákona
05/27Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státuukončená publikovaná
05/28Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpadyukončená publikovaná
05/29Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradámukončená publikovaná
05/30Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtuukončená publikovaná
05/31Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCEukončená publikovaná
05/32Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělstvíukončená publikovaná
05/33Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě „Prohlášení o společném záměru"ukončená publikovaná
05/34Správa spotřebních daníukončená publikovaná
05/35Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republiceukončená publikovaná
05/36Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže „v likvidaci“ukončená publikovaná
05/37Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřadyukončená publikovaná
05/38Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcíukončená publikovaná
05/39Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu "Na Míčánkách"ukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky