Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 1996

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
96/01Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v zařízeních sociální péče pro tělesně, smyslově a mentálně postižené dospělé občanyukončená publikovaná
96/02Dotace na útlum uhelných dolůukončená publikovaná
96/03Hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu vyčleněnými na civilní ochranuukončená publikovaná
96/04Hospodaření vybraných příspěvkových organizací Ministerstva hospodářstvíukončená publikovaná
96/05Hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu určenými příspěvkové organizaci Vojenská lázeňská a rekreační zařízeníukončená publikovaná
96/06Plnění povinností správců daníukončená publikovaná
96/07Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v kapitole „Ministerstvo vnitra“ukončená publikovaná
96/08Nakládání s finančními prostředky určenými na restrukturalizaci zemědělského podnikáníukončená publikovaná
96/09Hospodaření Nakladatelství Svoboda s majetkem přecházejícím do vlastnictví státu a transformace tohoto nakladatelství do Nakladatelství Svoboda, a.s.ukončená publikovaná
96/10Užití návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu poskytnuté s. p. Litoměřické mrazírny v letech 1991 – 1994ukončená publikovaná
96/11Hospodaření s majetkem (včetně majetkových účastí), který přešel na Fond národního majetku ČR podle zvláštních předpisůukončená publikovaná
96/12Hospodaření s finančními prostředky Ministerstva vnitra určenými na objekty pro potřeby cizinecké a pohraniční policie při ochraně státní hranice České republiky se Slovenskou republikouukončená publikovaná
96/13Státní zakázky při výstavbě dálniční sítěukončená publikovaná
96/14Privatizace podniku ČSAD Prahaukončená publikovaná
96/15Státní záruka za úvěr na výstavbu nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha-Ruzyně a hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými na tuto stavbuukončená publikovaná
96/16Užití finančních prostředků Státního fondu tržní regulace v zemědělstvíukončená publikovaná
96/17Nakládání s finančními prostředky na realizaci politiky zaměstnanostiukončená publikovaná
96/18Prostředky státního rozpočtu vynakládané na výstavbu vodohospodářských a ekologických staveb měst a obcíukončená publikovaná
96/19Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při stavbě silnice I/52 Brno-Rajhrad-Mikulovukončená publikovaná
96/20Financování učňovských zařízení zřízených Ministerstvem hospodářstvíukončená publikovaná
96/21Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů z prostředků státního rozpočtuukončená publikovaná
96/22Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR“ a hospodaření se státním majetkemukončená publikovaná
96/23Státní záruka za úvěr na stavbu ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavouzrušená
96/24Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly Akademie věd ČRzrušená
96/25Systémová investiční dotace na „Program záchrany architektonického dědictví“ukončená publikovaná
96/26Stanovení základu a výpočet daně z příjmů právnických osob v roce 1995ukončená publikovaná
96/27Hospodaření s nemovitým majetkem a s prostředky státního rozpočtu určenými pro vzdělávací zařízení v působnosti Ministerstva vnitraukončená publikovaná
96/28Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ukončená publikovaná
96/29Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při výstavbě I. železničního koridoru Děčín – Břeclav a plnění podmínek, za nichž byla poskytnuta státní zárukaukončená publikovaná
96/30Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vyčleněnými na financování výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva zemědělstvíukončená publikovaná
96/31Hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo obrany“ při zásobování Armády ČR potravinamiukončená publikovaná
96/32Hospodaření státních podniků v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou zachovány z důvodu nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných důvodůukončená publikovaná
96/33Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu u příspěvkových organizací Ministerstva kulturyukončená publikovaná
96/34Užití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo zemědělství“ v letech 1992 – 1995 na restrukturalizaci a rozvoj zemědělské výrobyukončená publikovaná
96/35Hospodaření vojenských opravárenských podniků, včetně jejich privatizaceukončená publikovaná
96/36Hospodaření v rozpočtové organizaci Silniční investorský útvar České Budějoviceukončená publikovaná
96/37Hospodaření Fondu dětí a mládeže s jeho rozpočtovými prostředky a s majetkem bývalého SSM ve vlastnictví České republikyukončená publikovaná
96/38Plnění příjmů z výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v kapitolách státního rozpočtu „Ministerstvo obrany“ a „Ministerstvo spravedlnosti“ukončená publikovaná
96/39Hospodaření zdravotnických zařízení v působnosti Ministerstva obranyukončená publikovaná
96/40Financování státní protidrogové politiky ze státního rozpočtu v letech 1993 – 1996ukončená publikovaná
96/41Výběr a užití úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kontrola vodohospodářských investicukončená publikovaná
96/42Hospodaření s prostředky poskytnutými České republice v rámci zahraničních pomocíukončená publikovaná
96/43Finanční prostředky užité v souvislosti s přípravou činnosti Senátu Parlamentu České republikyukončená publikovaná
96/44Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu u příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva dopravy a spojůukončená publikovaná
96/45Prostředky státního rozpočtu na podporu bytové výstavbyukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky