Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 1997

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
97/01Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými lesnímu hospodářstvíukončená publikovaná
97/02Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Úřad vlády“ukončená publikovaná
97/03Televizní poplatky vybírané na základě zákonaukončená publikovaná
97/04Hospodaření Pozemkového fondu ČR s majetkem státuukončená publikovaná
97/05Likvidace vybraných státních podniků vnitřního obchoduukončená publikovaná
97/06Převody daní ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí. Realizace výsledků kontrolních zjištění NKÚ u daně z příjmů právnických osob finančními úřadyukončená publikovaná
97/07Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na útlum uranových dolůukončená publikovaná
97/08Prostředky na všeobecné zdravotní pojištění vybírané na základě zákona zdravotními pojišťovnamiukončená publikovaná
97/09Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté horským službámukončená publikovaná
97/10Systémová investiční dotace na „Program zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení“ukončená publikovaná
97/11Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Všeobecná pokladní správa“ poskytnutými EGAP, a. s., ČEB, a. s., a s prostředky, za něž převzal stát zárukyukončená publikovaná
97/12Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na pořízení investičního majetku a určenými na investiční výdaje u České správy sociálního zabezpečeníukončená publikovaná
97/13Výběr a užití finančních prostředků v oblasti ochrany ovzdušíukončená publikovaná
97/14Pohledávky z poskytnutých státních půjček, návratných finančních výpomocí a realizovaných státních zárukukončená publikovaná
97/15Hospodaření Národního divadla s majetkem státu a prostředky státního rozpočtuukončená publikovaná
97/16Prostředky státního rozpočtu poskytnuté státní organizaci České dráhyukončená publikovaná
97/17Prostředky ze státního rozpočtu určené na investice spojené s výstavbou hraničních celních přechodů Rozvadov a Pomezí nad Ohříukončená publikovaná
97/18Financování učňovských zařízení zřízených Ministerstvem zemědělstvíukončená publikovaná
97/19Hospodaření s majetkem a prostředky státního rozpočtu určenými na činnost krajských soudů a krajských obchodních soudůukončená publikovaná
97/20Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo obrany“ a s majetkem státu při zabezpečování modernizace Armády ČRnepublikovaná dle zákona
97/21Hospodaření s prostředky uvolněnými z Fondu národního majetku k řešení ekologických závazkůukončená publikovaná
97/22Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Grantová agentura České republiky“ukončená publikovaná
97/23Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo zemědělství“ukončená publikovaná
97/24Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtů okresních úřadů poskytované na dopravní obslužnostukončená publikovaná
97/25Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo zahraničních věcí“ukončená publikovaná
97/26Stanovení základu a výpočet daně z příjmů právnických osob za rok 1996ukončená publikovaná
97/27Hospodaření České správy sociálního zabezpečeníukončená publikovaná
97/28Hospodaření s majetkem státu a privatizace ve Vojenských lesích a statcích ČR, s. p., Prahaukončená publikovaná
97/29Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v rozpočtové kapitole č. 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRukončená publikovaná
97/30Hospodaření s majetkem státu a privatizace Dostihového závodiště Praha, s. p.ukončená publikovaná
97/31Hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými v letech 1994 – 1996 na Program revitalizace říčních systémůukončená publikovaná
97/32Hospodaření s finančními prostředky a s majetkem státu u okresních úřadůukončená publikovaná
97/33Dotace ze státního rozpočtu na teploukončená publikovaná
97/34Státní závěrečný účet České republiky na rok 1996ukončená publikovaná
97/35Činnost finančních úřadů v oblasti výběru DPH a spotřebních daní a vymáhání nedoplatků těchto daníukončená publikovaná
97/36Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Kancelář prezidenta republiky"ukončená publikovaná
97/37Státní finanční prostředky určené v roce 1997 na odstranění následků povodňové katastrofyukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky