Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2000

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
00/37Hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictvíukončená publikovaná
00/36Finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu a jeho právního předchůdce Státního fondu tržní regulace v zemědělstvíukončená publikovaná
00/35Prostředky zahraniční pomoci PHARE poskytnuté České republice na podporu podnikáníukončená publikovaná
00/34Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu při zajišťování modernizace sil územní obrany Armády České republikynepublikovaná dle zákona
00/33Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Ministerstvo zahraničních věcíukončená publikovaná
00/32Rozpočtové prostředky určené na kapitálové výdaje ve vybraných kapitolách státního rozpočtu se zaměřením na jejich čerpání ve 4. čtvrtletíukončená publikovaná
00/31Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Státní úřad pro jadernou bezpečnostukončená publikovaná
00/30Realizace státních záruk z prostředků státního rozpočtuukončená publikovaná
00/29Výstavba a provozování I. a II. železničního koridoruukončená publikovaná
00/28Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Český úřad zeměměřický a katastrálníukončená publikovaná
00/27Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Ministerstvo kulturyukončená publikovaná
00/26Finanční prostředky vynaložené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky na investiceukončená publikovaná
00/25Daň z příjmů právnických osobukončená publikovaná
00/24Prostředky státního rozpočtu určené na opravy, údržbu a správu silnicukončená publikovaná
00/23Prostředky státního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydleníukončená publikovaná
00/22Prostředky státního rozpočtu a rozpočtů okresních úřadů poskytované na zajištění dopravní obslužnosti územíukončená publikovaná
00/21Účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality na místní úrovniukončená publikovaná
00/20Prostředky zahraniční pomoci poskytnuté České republiceukončená publikovaná
00/19Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Ministerstvo financíukončená publikovaná
00/18Majetek státu a prostředky státního rozpočtu související s realizací státní informační politiky ve státní správěukončená publikovaná
00/17Prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníukončená publikovaná
00/16Investiční dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program „Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí“ukončená publikovaná
00/15Hospodaření státních podnikůukončená publikovaná
00/14Hospodaření státních zemědělských podniků se zaměřením na národní hřebčín a zemské hřebčinceukončená publikovaná
00/13Daň z přidané hodnoty a spotřební daněukončená publikovaná
00/12Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany určené pro modernizaci systémů velení a řízení bojové činnosti Armády ČRnepublikovaná dle zákona
00/11Majetek státu a rozpočtové prostředky orgánů veterinární správy a státních veterinárních ústavůukončená publikovaná
00/10Majetek státu a rozpočtové prostředky – kapitola Ministerstvo vnitraukončená publikovaná
00/09Majetek státu a rozpočtové prostředky, se kterými hospodaří rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva spravedlnostiukončená publikovaná
00/08Majetek státu ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovateli jsou okresní úřadyukončená publikovaná
00/07Majetek státu poskytnutý veřejným vysokým školámukončená publikovaná
00/06Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu u Ústavního souduukončená publikovaná
00/05Finanční prostředky poskytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěžíukončená publikovaná
00/04Dotace ze státního rozpočtu uhelnému a rudnému hornictvíukončená publikovaná
00/03Hospodaření se státním majetkem [České dráhy]ukončená publikovaná
00/02Neinvestiční dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální službyukončená publikovaná
00/01Hospodaření se státním majetkem v procesu privatizace zdravotnických zařízení včetně majetkových účastí státu, které byly převedeny na Fond národního majetku ČRukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky