Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2002

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
02/02Daň z přidané hodnotyukončená publikovaná
02/09Dotace poskytované uranovému hornictví ze státního rozpočtuukončená publikovaná
02/25Finanční prostředky Státního fondu životního prostředí České republikyukončená publikovaná
02/06Finanční prostředky státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel krajůukončená publikovaná
02/18Finanční prostředky státu určené na podporu využívání ekologických paliv získaných z nepotravinářského využití zemědělské půdyukončená publikovaná
02/32Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických stavebukončená publikovaná
02/10Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republiceukončená publikovaná
02/30Hospodaření Fondu národního majetku České republiky s pohledávkamiukončená publikovaná
02/34Hospodaření Revírní bratrské pokladny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění a s prostředky státního rozpočtuukončená publikovaná
02/33Hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištěníukončená publikovaná
02/12Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu při zajišťování vojenské infrastrukturynepublikovaná dle zákona
02/05Hospodaření s prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu na výstavbu „Vírského oblastního vodovodu“ukončená publikovaná
02/04Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při zabezpečení Armády České republiky municínepublikovaná dle zákona
02/23Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově vyčleněnými na sčítání lidu, domů a bytůzrušená
02/03Hospodaření Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky s finančními prostředky vybíranými na základě zákona na zdravotní pojištění a s prostředky státního rozpočtuukončená publikovaná
02/37Majetek státu a finanční prostředky – kapitola Úřad pro ochranu osobních údajůukončená publikovaná
02/11Majetek státu a finanční prostředky Národního muzeaukončená publikovaná
02/36Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Kancelář prezidenta republikyukončená publikovaná
02/08Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Ministerstvo pro místní rozvojukončená publikovaná
02/19Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Úřad vlády České republikyukončená publikovaná
02/28Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo zemědělstvíukončená publikovaná
02/17Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost příspěvkové organizace Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitraukončená publikovaná
02/24Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitraukončená publikovaná
02/14Nemovitý majetek státu ve správě Pozemkového fondu České republikyukončená publikovaná
02/21Plnění příjmů státního rozpočtu celními orgányukončená publikovaná
02/29Plnění státního rozpočtu – dodržování závazných ukazatelů státního rozpočtu po roce 2000ukončená publikovaná
02/15Program obnovy venkovaukončená publikovaná
02/13Programy výstavby a obnovy pozemních komunikacíukončená publikovaná
02/07Prostředky státního rozpočtu na činnost pedagogických centerukončená publikovaná
02/22Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politikuukončená publikovaná
02/27Prostředky státního rozpočtu na realizaci Programu záchrany architektonického dědictvíukončená publikovaná
02/26Prostředky státního rozpočtu poskytované lesnímu hospodářstvíukončená publikovaná
02/20Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou drážní osobní dopravuukončená publikovaná
02/35Prostředky státního rozpočtu určené na podpůrný program pro obnovu vinic a výsadbu nových vinicukončená publikovaná
02/31Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzděláváníukončená publikovaná
02/01Rekonstrukce a dostavba areálu „Na Míčánkách“ukončená publikovaná
02/16Výkon správy a převody výnosu daní prováděné finančními úřady ze státního rozpočtu do rozpočtu obcíukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky