Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
08/38Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energieukončená publikovaná
08/37Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správyukončená publikovaná
08/36Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republikyukončená publikovaná
08/35Návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělstvíukončená publikovaná
08/34Prostředky státního rozpočtu určené na podporu rodinukončená publikovaná
08/33Finanční prostředky určené na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brněukončená publikovaná
08/32Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brněukončená publikovaná
08/31Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agenturyukončená publikovaná
08/30Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkemukončená publikovaná
08/29Finanční prostředky na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití ukončená publikovaná
08/28Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyukončená publikovaná
08/27Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikacíukončená publikovaná
08/26Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno–Vídeň (R52)ukončená publikovaná
08/25Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADERukončená publikovaná
08/24Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Energetický regulační úřad a hospodaření v rámci této kapitolyukončená publikovaná
08/23Hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu poskytnutými z kapitoly Ministerstvo kulturyukončená publikovaná
08/22Finanční prostředky určené na čištění odpadních vodukončená publikovaná
08/21Hospodaření státních podniků, u nichž funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zdravotnictvíukončená publikovaná
08/20Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostemukončená publikovaná
08/19Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavůukončená publikovaná
08/18Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkemukončená publikovaná
08/17Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obranyukončená publikovaná
08/16Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru „Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem“ukončená publikovaná
08/15Státní program podpory cestovního ruchuukončená publikovaná
08/14Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladnyukončená publikovaná
08/13Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007ukončená publikovaná
08/12Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republikyukončená publikovaná
08/11Finanční prostředky vybírané na základě zákona Českou národní zdravotní pojišťovnouukončená publikovaná
08/10Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007ukončená publikovaná
08/09Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquisukončená publikovaná
08/08Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktivukončená publikovaná
08/07Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služebukončená publikovaná
08/06Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanostiukončená publikovaná
08/05Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky – společné organizace trhuukončená publikovaná
08/04Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení – jejich vznik, vymáhání a odpisukončená publikovaná
08/03Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývojukončená publikovaná
08/02Finanční prostředky poskytované v rámci programů podpory (národní programy a programy Evropské unie)ukončená publikovaná
08/01Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečeníukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky