Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
13/40Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státuukončená publikovaná
13/39Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013ukončená publikovaná
13/38Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013ukončená publikovaná
13/37Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unieukončená publikovaná
13/36Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhuukončená publikovaná
13/35Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných herukončená publikovaná
13/34Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státuukončená publikovaná
13/33Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státuukončená publikovaná
13/32Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchuukončená publikovaná
13/31Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictvíukončená publikovaná
13/30Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetkuukončená publikovaná
13/29Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012ukončená publikovaná
13/28Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013ukončená publikovaná
13/27Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikacíukončená publikovaná
13/26Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa)ukončená publikovaná
13/25Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteruukončená publikovaná
13/24Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišťukončená publikovaná
13/23Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republiceukončená publikovaná
13/22Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovnyukončená publikovaná
13/21Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vodukončená publikovaná
13/20Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyukončená publikovaná
13/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012ukončená publikovaná
13/18Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.ukončená publikovaná
13/17Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovaceukončená publikovaná
13/16Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republikyukončená publikovaná
13/15Správa odvodů za porušení rozpočtové kázněukončená publikovaná
13/14Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítěukončená publikovaná
13/13Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízenímukončená publikovaná
13/12Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrůukončená publikovaná
13/11Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému účetních informací státuukončená publikovaná
13/10Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financíukončená publikovaná
13/09Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěžeukončená publikovaná
13/08Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělstvíukončená publikovaná
13/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředíukončená publikovaná
13/06Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelemukončená publikovaná
13/05Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnikukončená publikovaná
13/04Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013ukončená publikovaná
13/03Peněžní prostředky určené na přímé platbyukončená publikovaná
13/02Daňové nedoplatky spravované finančními úřadyukončená publikovaná
13/01Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky