Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
19/26Budování kybernetické bezpečnosti České republikyukončená publikovaná
19/24Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaciukončená publikovaná
19/02Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství celukončená publikovaná
19/25Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadůukončená publikovaná
19/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republikyukončená publikovaná
19/30Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictvíukončená publikovaná
19/13Obrněná technika Armády České republikyukončená publikovaná
19/09Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republikyukončená publikovaná
19/10Opravy a údržba silničních mostůukončená publikovaná
19/19Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žákůukončená publikovaná
19/06Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictvíukončená publikovaná
19/17Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictvíukončená publikovaná
19/05Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdajeukončená publikovaná
19/22Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitáchukončená publikovaná
19/28Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyukončená publikovaná
19/01Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostukončená publikovaná
19/11Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitraukončená publikovaná
19/04Podpora protipovodňových opatření ukončená publikovaná
19/15Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostukončená publikovaná
19/23Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanostukončená publikovaná
19/18Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.ukončená publikovaná
19/12Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníukončená publikovaná
19/16Rekonstrukce a revitalizace osobních nádražíukončená publikovaná
19/32Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízenízrušená
19/27Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanostizrušená
19/29Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019ukončená publikovaná
19/33Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republikyukončená publikovaná
19/20Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených silukončená publikovaná
19/34Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financíukončená publikovaná
19/14Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správyukončená publikovaná
19/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018ukončená publikovaná
19/03Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018ukončená publikovaná
19/21Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 ukončená publikovaná
19/31Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019ukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky