Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
23/01Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizacíukončená publikovaná
23/02Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchuukončená publikovaná
23/03Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranuukončená publikovaná
23/04Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agenturaukončená publikovaná
23/05Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisůukončená publikovaná
23/06Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020ukončená publikovaná
23/07Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzdušíukončená - dosud nepublikovaná
23/08Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republikyukončená publikovaná
23/09Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikůmukončená - dosud nepublikovaná
23/10Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČRukončená - dosud nepublikovaná
23/11Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformacineukončená
23/12Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republikyukončená publikovaná
23/13Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravyukončená - dosud nepublikovaná
23/14Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využitíukončená - dosud nepublikovaná
23/15Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kulturyukončená - dosud nepublikovaná
23/16Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldůneukončená
23/17Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023ukončená - dosud nepublikovaná
23/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Technologická agentura České republiky za rok 2023, účetní závěrka Technologické agentury České republiky za rok 2023 a údaje předkládané Technologickou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023neukončená
23/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023, účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023ukončená - dosud nepublikovaná
23/20Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023neukončená
23/21Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020neukončená
23/22Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunityneukončená
23/23Peněžní prostředky státu z daně z příjmů právnických osob a správa této daněneukončená
23/24Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělstvízrušená
23/25Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agendukončená - dosud nepublikovaná
23/26Peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídyneukončená
23/27Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022neukončená
23/28Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž mají právo hospodařit vybrané zkušební ústavy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchoduneukončená
23/29Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňováníneukončená
23/30Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20neukončená
23/31Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravyneukončená
23/32Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěšízrušená

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky