Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 64

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
05/39Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu "Na Míčánkách"Pohl Josef, Ing. 8.9.2006pdfpřečíst
05/38Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcíPohl Josef, Ing. 28.6.2006pdfpřečíst
05/35Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republicePohl Josef, Ing. 17.9.2012pdfpřečíst
05/19Správa daně z přidané hodnotyPohl Josef, Ing. 29.3.2006pdfpřečíst
05/16Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydleníPohl Josef, Ing. 12.5.2006pdfpřečíst
05/06Finanční prostředky státního rozpočtu určené na investice a obnovu areálu Fakultní nemocnice MotolPohl Josef, Ing. 9.1.2006pdfpřečíst
04/40Prostředky vynaložené na pořízení sídla Českého statistického úřaduPohl Josef, Ing. 30.3.2005pdfpřečíst
04/29Státní podpora při obnově území postiženého povodněmi v roce 2002 realizovaná formou povodňových programůPohl Josef, Ing. 29.6.2005pdfpřečíst
04/15Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu prostřednictvím příspěvku účastníkům stavebního spořeníPohl Josef, Ing. 30.3.2005pdfpřečíst
04/07Daň z přidané hodnoty a spotřební daněPohl Josef, Ing. 7.1.2005pdfpřečíst
04/03Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v OstravěPohl Josef, Ing. 7.1.2005pdfpřečíst
03/32Prostředky státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovnyPohl Josef, Ing. 10.5.2004pdfpřečíst
03/31Prostředky státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zónPohl Josef, Ing. 12.7.2004pdfpřečíst
03/17Prostředky Státního fondu rozvoje bydlení Pohl Josef, Ing. 12.7.2004pdfpřečíst
03/10Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programůPohl Josef, Ing. 16.2.2004pdfpřečíst
02/32Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických stavebPohl Josef, Ing. 14.11.2003pdfpřečíst
02/18Finanční prostředky státu určené na podporu využívání ekologických paliv získaných z nepotravinářského využití zemědělské půdyPohl Josef, Ing. 14.11.2003pdfpřečíst
02/06Finanční prostředky státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel krajůPohl Josef, Ing. 7.2.2003pdfpřečíst
02/02Daň z přidané hodnotyPohl Josef, Ing. 8.11.2002pdfpřečíst
02/01Rekonstrukce a dostavba areálu „Na Míčánkách“Pohl Josef, Ing. 8.11.2002pdfpřečíst
01/26Dotace ze státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zónPohl Josef, Ing. 12.9.2002pdfpřečíst
01/20Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu justičního areálu v Liberci a vězeňských objektů v JiřicíchPohl Josef, Ing. 15.2.2002pdfpřečíst
01/17Prostředky státního rozpočtu vynaložené na realizaci výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000 v PrazePohl Josef, Ing. 15.2.2002pdfpřečíst
01/08Finanční prostředky státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel a počáteční provoz vyšších územních samosprávných celkůPohl Josef, Ing. 15.2.2002pdfpřečíst
01/02Pohledávky daně z přidané hodnoty a spotřebních daníPohl Josef, Ing. 15.2.2002pdfpřečíst
00/32Rozpočtové prostředky určené na kapitálové výdaje ve vybraných kapitolách státního rozpočtu se zaměřením na jejich čerpání ve 4. čtvrtletíPohl Josef, Ing. 26.1.2001pdf
00/31Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Státní úřad pro jadernou bezpečnostPohl Josef, Ing. 20.7.2001pdf
00/30Realizace státních záruk z prostředků státního rozpočtuPohl Josef, Ing. 20.7.2001pdf
00/23Prostředky státního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydleníPohl Josef, Ing. 20.7.2001pdf
99/16Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při přípravě a realizaci investičních akcí ve vybraných rezortechPohl Josef, Ing. 20.4.2000pdf
98/29Prostředky státního rozpočtu poskytnuté formou individuálních a systémových dotací na výstavbu Ústřední vojenské nemocnice PrahaPohl Josef, Ing. 30.6.1999pdf
98/28Hospodaření s finančními prostředky a státními zárukami poskytnutými na projekty ekologického charakteruPohl Josef, Ing. 31.3.1999pdf
98/21Finanční prostředky užité v souvislosti s činností Senátu Parlamentu České republikyPohl Josef, Ing. 30.6.1999pdf
98/11Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na financování škod způsobených povodněmi dopravní infrastruktuřePohl Josef, Ing. 30.9.1998pdf
98/06Hospodaření s prostředky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidelPohl Josef, Ing. 31.12.1998pdf
97/31Hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými v letech 1994 – 1996 na Program revitalizace říčních systémůPohl Josef, Ing. 30.6.1998pdf
97/29Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v rozpočtové kapitole č. 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRPohl Josef, Ing. 31.12.1998pdf
97/26Stanovení základu a výpočet daně z příjmů právnických osob za rok 1996Pohl Josef, Ing. 30.9.1998pdf
97/14Pohledávky z poskytnutých státních půjček, návratných finančních výpomocí a realizovaných státních zárukPohl Josef, Ing. 31.12.1997pdf
97/10Systémová investiční dotace na „Program zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení“Pohl Josef, Ing. 31.3.1998pdf
96/45Prostředky státního rozpočtu na podporu bytové výstavbyPohl Josef, Ing. 30.9.1997pdf
96/43Finanční prostředky užité v souvislosti s přípravou činnosti Senátu Parlamentu České republikyPohl Josef, Ing. 31.12.1997pdf
96/41Výběr a užití úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kontrola vodohospodářských investicPohl Josef, Ing. 30.9.1997pdf
96/36Hospodaření v rozpočtové organizaci Silniční investorský útvar České BudějovicePohl Josef, Ing. 30.9.1997pdf
96/23Státní záruka za úvěr na stavbu ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad VltavouPohl Josef, Ing. 28.6.1996---
96/18Prostředky státního rozpočtu vynakládané na výstavbu vodohospodářských a ekologických staveb měst a obcíPohl Josef, Ing. 30.6.1997pdf
96/15Státní záruka za úvěr na výstavbu nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha-Ruzyně a hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými na tuto stavbuPohl Josef, Ing. 28.3.1997pdf
96/13Státní zakázky při výstavbě dálniční sítěPohl Josef, Ing. 28.3.1997pdf
95/31Nakládání s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na výstavbu Fakultní nemocnice MotolPohl Josef, Ing. 30.9.1995pdf
95/22Stanovení základu a výpočet daně z příjmů právnických osob v roce 1994Pohl Josef, Ing. 28.6.1996pdf
95/15Investiční dotace na výstavbu železniční infrastrukturyPohl Josef, Ing. 29.3.1996pdf
95/14Využívání finančních prostředků státního rozpočtu vynakládaných na protiradonová opatřeníPohl Josef, Ing. 29.12.1995pdf
95/06Využívání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČRPohl Josef, Ing. 29.12.1995pdf
94/44Poskytnutí státní záruky za úvěr pro České energetické závody – Jadernou elektrárnu Temelín a hospodaření s finančními prostředky tímto úvěrem získanýmiPohl Josef, Ing. 30.6.1995pdf
94/38Převody finančních prostředků z hospodářské činnosti organizací v rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtových příjmů a výdajůPohl Josef, Ing. 30.9.1995pdf
94/22Kontrola nakládání s finančními prostředky na rekonstrukci Veletržního palácePohl Josef, Ing. 30.12.1994pdf
94/13Použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 1992 – 1993 na ozdravení životního prostředí v severomoravském regionuPohl Josef, Ing. 30.12.1994pdf
94/05Kontrola nakládání s finančními prostředky u správce rozpočtové kapitoly na Státním úřadě pro jadernou bezpečnostPohl Josef, Ing. 30.6.1994pdf
93/40Zadávání a financování státních zakázek při výstavbě dálnicPohl Josef, Ing. 30.6.1994pdf
93/35Kontrola užití finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu v povodí vodárenské nádrže Švihov (Želivka) v souvislosti se zásobováním hl. m. Prahy pitnou vodouPohl Josef, Ing. 30.9.1994---
93/34Použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 1992 – 1993 na ozdravení životního prostředí v severočeském regionuPohl Josef, Ing. 30.6.1994pdf
93/14Využití finančních prostředků ze státního rozpočtu vynakládaných na protiradonová opatřeníPohl Josef, Ing. 28.12.1993pdf
93/06Využívání prostředků státního rozpočtu ČR na programy rozvoje vědy a techniky založené usnesením vlády ČR č. 124/1991Pohl Josef, Ing. 28.12.1993pdf
93/01Hospodaření s prostředky vyčleněnými ve státním rozpočtu na rok 1992 na ekologiiPohl Josef, Ing. 28.12.1993pdf

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky