Potřebné dokumenty

Před nástupem nový zaměstnanec předkládá:

 • životopis,
 • osobní dotazník,
 • přílohu k osobnímu dotazníku,
 • materiály dokumentující průběh předchozích zaměstnání,
 • originál vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a diplom,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • vyjádření smluvního lékaře,
 • lustrační osvědčení, je-li požadováno.

Při nástupu nový zaměstnanec předkládá:

 • zápočtový list,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • číslo svého bankovního účtu.

tisk stránky