Možnosti kariéry

Obecný popis možného kariérního postupu kontrolora:

Všichni zaměstnanci NKÚ určení k výkonu kontroly mají po zapracování možnost stát se členem skupiny kontrolujících a dále vedoucím skupiny kontrolujících nebo vedoucím gesční skupiny pro danou kontrolní akci. Za tuto činnost jsou daní vedoucí odměňováni příplatkem.

Člen skupiny kontrolujících:

je v rámci kontrolní akce řízen vedoucím skupiny kontrolujících. Je odpovědný za:

  • vykonávání kontroly u kontrolované osoby a na pracovišti NKÚ,
  • zpracování kontrolní dokumentace ve stanoveném termínu a v odborné kvalitě,
  • prokazování zjištěné skutečnosti ověřenými doklady a originálními písemnostmi získanými u kontrolované osoby nebo v souvislosti s kontrolou,
  • doplnění kontrolní dokumentace podle požadavků vedoucího skupiny kontrolujících.

Vedoucí skupiny kontrolujících:

je v rámci kontrolní akce řízen vedoucím gesční skupiny a podle pokynů pověřeného člena NKÚ:

  • řídí, věcně usměrňuje a kontroluje činnost členů skupiny kontrolujících,
  • je ze zákona osobně odpovědný za obsah kontrolního protokolu,
  • rozhoduje o námitkách proti kontrolnímu protokolu.

Vedoucí gesční skupiny:

je v rámci kontrolní akce řízen pověřeným členem NKÚ a podle pokynů pověřeného člena NKÚ a v souladu s programem kontrolní akce:

  • řídí vedoucí skupin kontrolujících,
  • připravuje a zpracovává návrh programu a kontrolního postupu kontrolní akce,
  • koordinuje práci skupin kontrolujících podle schváleného programu kontrolní akce.

tisk stránky