Podatelna NKÚ

Adresa:

NOVÁ ADRESA OD 20. 6. 2023

Nejvyšší kontrolní úřad
Komunardů 1634/44
170 00 Praha 7

Úřední hodiny:

Po až Čt: 10.00 – 12.00 a 14.00 – 15.00

Pá: 10.00 – 12.00

Elektronická adresa podatelny NKÚ:

podatelna@nku.cz

Identifikátor datové schránky NKÚ:

s3caayq

Přehled přijímaných datových formátů:

Běžně používané formáty MS Office, PDF, TXT, TIF, JPEG. V ideálním případě souborové formáty (např. PDF/A, PNG, MPEG, WAV) podle čl. 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění.

Maximální velikost zprávy:

Maximální velikost e-mailu (vč. příloh), který je možné zaslat na e-mail podatelny, je 30 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat:

Datové zprávy jsou přijímány na CD nebo na USB plug&play zařízeních (bez instalace ovladačů).

Nakládání s datovými zprávami obsahujícími „škodlivý kód“:

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu, nebo počítačového programu nebudou zpracovávány. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Neúplné nebo poškozené dokumenty:

Neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové podobě jsou vráceny odesílateli s návrhem postupu k odstranění vady, pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje. Obdobně bude postupováno i v případě digitálních dokumentů, jestliže budou neúplné, nelze je zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahují škodlivý kód, nejsou v datovém formátu, ve kterém přijímá NKÚ dokumenty v digitální podobě nebo nejsou uloženy na technickém nosiči dat, na kterém NKÚ přijímá dokumenty v digitální podobě.

tisk stránky