Kancelář viceprezidentky NKÚ

Zajišťuje pro potřeby viceprezidentky NKÚ podkladové materiály, stanoviska a vyjádření od příslušných organizačních útvarů NKÚ nebo orgánů NKÚ. Dále organizuje porady viceprezidentky NKÚ, pořizuje z nich zápisy, eviduje úkoly uložené na těchto poradách, kontroluje jejich plnění a vede protokol korespondence viceprezidentky NKÚ.

Kancelář viceprezidentky NKÚ tvoří:

  • sekretariát
  • tajemník viceprezidentky

tisk stránky