EUROSAI Prague Post-Congress Get-Together

Logo EUROSAI Prague Post-Congress

Ve dnech 22. - 24. května 2022 se v Praze uskutečnila konference s názvem EUROSAI Prague Post-Congress Get-Together (dále jen „konference“). Konference svým obsahem navázala na XI. kongres EUROSAI, který NKÚ zorganizoval z důvodu probíhající pandemie Covid-19 formou videokonference ve dnech 14. a 15. dubna 2021.

Na programu konference bylo uspořádání 9 workshopů dne 23. května 2022, z nichž pět zajišťoval NKÚ a čtyři proběhly pod vedením SAI Belgie, Švédska, Turecka a Velké Británie. Během jednotlivých workshopů se mohli účastníci seznámit nejen s činností jednotlivých kontrolních úřadů prezentujících států, ale zaměřit se i na témata jako: e-Government, životní prostředí, boj proti korupci nebo vizualizace a publikace výsledků auditů.

Dne 24. května 2022 se účastníci zapojili do tzv. marketplace, na kterém se seznámili s výsledky diskusí z jednotlivých workshopů, rozhodli o nejlepších produktech využitelných pro auditní činnost a prezentovali činnost nejvyšších kontrolních institucí a pracovních skupin EUROSAI. Sumarizace všech workshopů a další informace jsou k dispozici na https://www.eurosai2021.cz/.

tisk stránky