Sekce správní

Radek Haubert

PhDr. Radek Haubert

vrchní ředitel správní sekce

telefon: 602 633 874

radek.haubert (at) nku.cz


Odbor finanční

Vendula Veselá (Tyllová)

Ing. Vendula Veselá

ředitelka odboru

telefon: 602 322 093

vendula.vesela (at) nku.cz

Odbor finanční připravuje návrhy rozpočtů a závěrečných účtů NKÚ, zpracovává rozpočtový výhled a odpovídá za účelné a hospodárné použití prostředků NKÚ. Podílí se na zpracování a řízení programů zařazených do informačního systému programového financování. Vede účetnictví NKÚ, kontroluje správnost účetních dokladů a zajišťuje úhradu finančních závazků NKÚ. Vyplácí mzdy a řeší další finanční nároky zaměstnanců.

Odbor hospodářské správy

Jaroslav Kužel

Ing. Jaroslav Kužel

ředitel odboru

telefon: 602 688 252

jaroslav.kuzel (at) nku.cz

Do činnosti odboru hospodářské správy patří pořizování, správa a údržba majetku. Zajišťuje také úklid, údržbu, opravy a provoz služebních vozů, správu sídla NKÚ a školicího střediska Přestavlky.

Odbor personální

Eva Vrublová

Mgr. Eva Vrublová

ředitelka odboru

telefon: 601 693 389

eva.vrublova (at) nku.cz

Personální odbor se zabývá pracovněprávními vztahy v NKÚ, kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů, vede evidenci zaměstnanců a povinné výkaznictví. Spravuje agendu veřejných funkcionářů v centrálním rejstříku oznámení. Zajišťuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a podílí se na přípravě zahraničních odborných seminářů. Do odboru je také organizačně začleněna Dětská skupina při NKÚ, která poskytuje předškolní péči pro děti zaměstnanců.

Odbor informatiky

Zdeněk Šír

Mgr. Zdeněk Šír

ředitel odboru

telefon: 602 622 530

zdenek.sir (at) nku.cz

Odbor informatiky spravuje informační systémy NKÚ, zajišťuje provoz techniky pro zaměstnance úřadu a provoz serverových systémů. Do kompetencí odboru patří i správa komunikačních sítí. Zaměstnancům NKÚ také poskytuje uživatelskou podporu. Odbor také řeší investiční projekty z oblasti informačních technologií.

tisk stránky