Odbor bezpečnostní

Jana Ermlová

Mgr. Jana Ermlová

ředitelka odboru bezpečnostního

telefon: 702 204 071

jana.ermlova (at) nku.cz

Odbor bezpečnostní má na starosti úkoly, které Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ukládají předpisy o ochraně utajovaných informací, zajišťuje také ostrahu objektů, ochranu a bezpečnost při práci nebo vnitřní ochranu dat a informací NKÚ. Do kompetence odboru patří i plnění úkolů k přípravě obrany státu a úkolů, které souvisí s řízením krizových situací a civilní ochranou.

tisk stránky