Předsednictví NKÚ organizaci EUROSAI

Nejvyšší kontrolní úřad v dubnu 2021 převzal od nejvyšší kontrolní instituce Turecka předsednictví EUROSAI, které bylo zahájeno XI. online kongresem EUROSAI. Předsednictví je tříleté a NKÚ jej předá v květnu 2024 nejvyšší kontrolní instituci Izraele.

Cílem předsednictví NKÚ je nabídnout členům EUROSAI platformy pro podporu a další rozvoj spolupráce v souladu se Strategickým plánem EUROSAI pro roky 2017-2024.

Hlavním záměrem EUROSAI je, aby pružně reagovala na výzvy moderní doby a hledala na ně odpovídající odpovědi s cílem poskytnout svým členům i občanům jednotlivých zemí přidanou hodnotu. V tomto ohledu NKÚ vybízí členy EUROSAI k užší spolupráci při hledání metodik a postupů kontroly. Za tímto účelem je např. využívána platforma BIEP či databáze EUROSAI.

Kontakt NKÚ:

Mgr. Jaroslav Rucký
e-mail: jaroslav.rucky (at) nku.cz

tisk stránky