Odbor interního auditu

Ladislava Slancová

Ing. Ladislava Slancová, MPA

ředitelka odboru interního auditu

telefon: 602 740 120

ladislava.slancova (at) nku.cz

Odbor interního auditu je nezávislý útvar, který vykonává vnitřní kontrolu v Nejvyšším kontrolním úřadu. Výsledky své činnosti předává prezidentovi NKÚ, kterému zároveň navrhuje doporučení k nápravě zjištěných nedostatků. Interní audit objektivně přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém, snaží se předcházet rizikům, poskytuje informace pro efektivní řízení procesů a finanční činnosti uvnitř úřadu. Odbor také v rámci své působnosti spolupracuje s ústředními orgány státní správy a profesními organizacemi, vykonává konzultační a metodickou činnost a zajišťuje roli auditora kybernetické bezpečnosti. Všechny své činnosti odbor provádí v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy.

tisk stránky