Odbor interního auditu

Ladislava Slancová

Ing. Ladislava Slancová

ředitelka odboru interního auditu

telefon: 602 740 120

ladislava.slancova (at) nku.cz

Odbor interního auditu je nezávislý útvar, který vykonává vnitřní kontrolu v Nejvyšším kontrolním úřadu. Výsledky své činnosti předává prezidentovi NKÚ. Vnitřní kontrola slouží k hodnocení vnitřního kontrolního systému a poskytuje informace pro efektivní řízení procesů a činností uvnitř úřadu. Odbor také v rámci své působnosti vykonává konzultační a metodickou činnost. Při své práci vychází z mezinárodních standardů pro interní audit.

tisk stránky