Tajemník Kolegia NKÚ

Alena Fidlerová

JUDr. Alena Fidlerová

tajemnice Kolegia NKÚ

telefon: 602 675 339

alena.fidlerova (at) nku.cz

Tajemnice Kolegia NKÚ

Řídí sekretariát Kolegia. Mimo jiné navrhuje prezidentovi NKÚ program a termíny zasedání Kolegia, připravuje materiály pro jednání Kolegia a jednání senátů NKÚ, organizuje zasedání Kolegia a senátů NKÚ, průběžně sleduje plnění plánů kontrolní činnosti.

Sekretariát Kolegia NKÚ

Zajišťuje organizační činnosti spojené s jednáními Kolegia či senátů NKÚ, spolupracuje na přípravě návrhů usnesení, zpracovává zápisy z jednání Kolegia a senátů NKÚ, vyhotovuje návrhy na pověření pro členy NKÚ, vedoucí skupin kontrolujících a kontrolory a vede evidenci těchto pověření, dále vede evidenci kontrolovaných osob v kontrolním informačním systému a má na starosti protokol korespondence Kolegia, senátů a členů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Oddělení agendy odvolání

Poskytuje a zajišťuje odbornou a právní podporu členům NKÚ spojenou s jejich činností v Kolegiu NKÚ a senátech NKÚ, zpracovává podklad k návrhům usnesení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách, zpracovává odborná a právní stanoviska, poskytuje členům NKÚ konzultační činnost.

tisk stránky