Vstupní vzdělávání

Všichni noví zaměstnanci NKÚ procházejí systémem vstupního vzdělávání během prvního adaptačního roku pracovního poměru k NKÚ. Vstupní vzdělávání má tři stupně.

Personální odbor pro nové zaměstnance během prvního měsíce pracovního poměru na NKÚ zajistí přednášky 1. stupně vstupního vzdělávání, v jejichž rámci jsou zaměstnanci seznámeni se základními informacemi o NKÚ, o historii, postavení a působnosti NKÚ.

1. stupeň

 • úvodní informace o NKÚ,
 • informace personálního odboru,
 • zásady komunikace a etiky v úřadu,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
 • kybernetická bezpečnost.

Následuje 2. stupeň vstupního vzdělávání, který je obsahově rozdělen na variantu pro zaměstnance, kteří nevykonávají kontrolní činnost (dále jen administrativní podpora), a na variantu pro kontrolory.

2. stupeň pro administrativní podporu

 • právní minimum pro administrativní a technicko-hospodářské činnosti,
 • finanční a hospodářské operace, konstrukce rozpočtu,
 • pravidla spisové služby a systém pro elektronickou správu dokumentů ATHENA,
 • kontrolní činnost.

2. stupeň pro kontrolory

Probíhá formou samostudia následujících okruhů:

 • zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
 • směrnice prezidenta NKÚ č. 70, o přípravě a výkonu kontrolní činnosti,
 • kontrolní standardy NKÚ a standardy INTOSAI,
 • kontrola legality a nejdůležitější zákony používané při kontrolách,
 • ATHENA,
 • IS NKÚ.

2. stupeň je rozdělen na dvě části. První část je společná pro administrativní podporu i kontrolory a druhá část je pro každou skupinu odlišná.

3. stupeň pro administrativní podporu

 • Do konce 1. roku pracovního poměru probíhají interní a externí školení dle rozhodnutí vedoucího zaměstnance.

3. stupeň pro kontrolory

 • 3. stupeň vstupního vzdělávání pro kontrolory se skládá z pěti částí, které jsou realizovány personálním odborem do konce 1. roku pracovního poměru na NKÚ. První čtyři části probíhají formou třídenního školení ve školicím středisku Přestavlky a pátá část je složena ze dvou jednodenních přednášek konaných v Praze.

tisk stránky