Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 52

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
11/27Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unieHošková Marie, Mgr. 25.6.2012pdfpřečíst
10/25Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využitíHošková Marie, Mgr. 27.7.2011pdfpřečíst
10/23Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a NorskaHošková Marie, Mgr. 13.12.2011pdfpřečíst
10/04Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezervHošková Marie, Mgr. 31.12.2010nepublik.
09/25Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictvíHošková Marie, Mgr. 21.9.2010pdfpřečíst
09/09Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2Hošková Marie, Mgr. 15.2.2010pdfpřečíst
09/03Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteruHošková Marie, Mgr. 11.12.2009pdfpřečíst
08/23Hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu poskytnutými z kapitoly Ministerstvo kulturyHošková Marie, Mgr. 23.4.2009pdfpřečíst
08/06Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanostiHošková Marie, Mgr. 21.1.2009pdfpřečíst
07/27Prostředky státního rozpočtu poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republiceHošková Marie, Mgr. 12.2.2009pdfpřečíst
07/23Finanční prostředky určené v rámci „Společného regionálního operačního programu“ na rozvoj cestovního ruchu a na regeneraci a revitalizaci vybraných městHošková Marie, Mgr. 9.6.2008pdfpřečíst
06/32Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitraHošková Marie, Mgr. 24.7.2007pdfpřečíst
06/12Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvojeHošková Marie, Mgr. 28.11.2006pdfpřečíst
06/04Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezervHošková Marie, Mgr. 4.10.2006pdfpřečíst
06/01Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřaduHošková Marie, Mgr. 26.9.2006pdfpřečíst
05/09Hospodaření Ministerstva zahraničních věcíHošková Marie, Mgr. 9.1.2006pdfpřečíst
05/01Hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s majetkem státuHošková Marie, Mgr. 9.1.2006pdfpřečíst
04/31Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmysluHošková Marie, Mgr. 29.6.2005pdfpřečíst
04/23Majetek státu a finanční prostředky určené na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitraHošková Marie, Mgr. 29.6.2005pdfpřečíst
04/16Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Národního bezpečnostního úřaduHošková Marie, Mgr. 30.3.2005pdfpřečíst
04/05Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynaložené na výzbroj a munici pro Policii České republikyHošková Marie, Mgr. 7.1.2005nepublik.
03/27Finanční prostředky na regionální operační programy na úrovni NUTS II Hošková Marie, Mgr. 30.9.2004pdfpřečíst
03/20Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro činnost Vězeňské služby České republiky Hošková Marie, Mgr. 12.7.2004pdfpřečíst
03/12Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zajištění činnosti Bezpečnostní informační službyHošková Marie, Mgr. 16.2.2004nepublik.
03/01Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynakládanými na podporu národnostních menšinHošková Marie, Mgr. 30.9.2004pdfpřečíst
02/22Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politikuHošková Marie, Mgr. 16.2.2004pdfpřečíst
02/17Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost příspěvkové organizace Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitraHošková Marie, Mgr. 14.11.2003pdfpřečíst
01/28Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci programů rozvoje severozápadních Čech a ostravského regionuHošková Marie, Mgr. 12.9.2002pdfpřečíst
01/12Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra určené na podporu činnosti Unie tělovýchovných organizací Policie České republikyHošková Marie, Mgr. 15.2.2002pdfpřečíst
01/03Prostředky státního rozpočtu na podporu zaměstnanosti v severozápadních Čechách a v utlumované části Ostravsko-karvinských dolůHošková Marie, Mgr. 31.10.2001pdf
00/10Majetek státu a rozpočtové prostředky – kapitola Ministerstvo vnitraHošková Marie, Mgr. 26.3.2001pdf
00/09Majetek státu a rozpočtové prostředky, se kterými hospodaří rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva spravedlnostiHošková Marie, Mgr. 26.1.2001pdf
00/06Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu u Ústavního souduHošková Marie, Mgr. 20.10.2000pdf
99/19Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na Program regenerace městských památkových rezervací a zónHošková Marie, Mgr. 20.4.2000pdf
99/18Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany určenými pro informační systémyHošková Marie, Mgr. 20.4.2000nepublik.
99/02Evidence, vymáhání a odpisy justičních pohledávek v působnosti Ministerstva spravedlnostiHošková Marie, Mgr. 8.10.1999pdf
98/27Státní finanční prostředky určené v roce 1997 a 1998 na odstranění následků povodníHošková Marie, Mgr. 30.6.1999pdf
98/22Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravedlnosti určenými na činnost státních zastupitelstvíHošková Marie, Mgr. 31.12.1998pdf
97/37Státní finanční prostředky určené v roce 1997 na odstranění následků povodňové katastrofyHošková Marie, Mgr. 30.6.1998pdf
97/32Hospodaření s finančními prostředky a s majetkem státu u okresních úřadůHošková Marie, Mgr. 30.6.1998pdf
97/19Hospodaření s majetkem a prostředky státního rozpočtu určenými na činnost krajských soudů a krajských obchodních soudůHošková Marie, Mgr. 31.3.1998pdf
96/40Financování státní protidrogové politiky ze státního rozpočtu v letech 1993 – 1996Hošková Marie, Mgr. 31.12.1997pdf
96/25Systémová investiční dotace na „Program záchrany architektonického dědictví“Hošková Marie, Mgr. 30.6.1997pdf
96/12Hospodaření s finančními prostředky Ministerstva vnitra určenými na objekty pro potřeby cizinecké a pohraniční policie při ochraně státní hranice České republiky se Slovenskou republikouHošková Marie, Mgr. 31.12.1996pdf
96/04Hospodaření vybraných příspěvkových organizací Ministerstva hospodářstvíHošková Marie, Mgr. 31.12.1996pdf
95/30Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo kultury“Hošková Marie, Mgr. 28.6.1996pdf
95/17Hospodaření s nemovitým majetkem a prostředky státního rozpočtu kapitoly „Ministerstvo spravedlnosti“ vyčleněnými na zabezpečení vybraných ústavů a zařízení Vězeňské službyHošková Marie, Mgr. 28.6.1996pdf
95/07Hospodaření a privatizace příspěvkové organizace ORBIS PrahaHošková Marie, Mgr. 29.12.1995pdf
94/40Hospodaření Státního fondu kultury České republikyHošková Marie, Mgr. 30.6.1995pdf
94/14Hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva vnitra ČR a bývalého Federálního ministerstva vnitraHošková Marie, Mgr. 30.12.1994pdf
94/02Hospodaření s prostředky státního rozpočtu 1993 na Program regenerace městských památkových rezervací a zónHošková Marie, Mgr. 30.9.1994pdf
93/37Hospodaření Správy hl. m. Prahy Policie ČRHošková Marie, Mgr. 31.3.1994pdf

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky